Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeenraitti II

Hämeenraitti II -viestintähankkeen tavoitteena on tiedottaa maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista, tuloksista ja vaikutuksista sekä uudesta ohjelmakaudesta ja siihen valmistautumisesta. Viestiä viedään eteenpäin sekä alueen Leader-ryhmiltä että Hämeen ELY-keskukselta. Hankkeessa kehitetään hämäläisten toimijoiden verkostoitumista. Hanke muun muassa koordinoi hankevetäjien verkoston eli Raittiriihen toimintaa sekä järjestää tarvittaessa muita hanketreffejä.
Lisäksi hanke lisää hämäläisten toimijoiden viestintäosaamista välittämällä tietoa uusista markkinointiviestinnän menetelmistä ja kouluttamalla toimijoita. Samalla lisätään visualisointiin liittyvää osaamista. Tärkeässä asiassa ovat vaikuttavuuteen ja siitä viestimiseen liittyvät asiat. Hankkeessa kehitetään hankevaikuttavuuteen ja systemaattisempaan palautteen keräämiseen liittyviä työskentelytapoja yhdessä toteuttajien kanssa.
Hämeenraitti II -hankkeen päätavoitteet ovat:
1. Koordinoida maaseutuohjelman tiedotusta ja viestintää Hämeessä kahden maakunnan alueella.
2. Viestiä maaseutuohjelman rahoituksesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä tiedottaa tehokkaasti uuden tulevan ohjelmakauden tuomista muutoksista.
3. Lisätä ohjelman toteuttamiseen osallistuvien verkostoitumista, kouluttaa ja lisätä viestinnän hyviä käytänteitä.
4. Kehittää ja tuottaa toimivia ja käytännönläheisiä yhtenäisiä työkaluja, joilla arvioidaan toteuttajien toimintaa ja rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuutta ja joiden avulla tuloksista voidaan viestiä tehokkaasti.
Hankkeen tuloksena maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuudet, tulokset ja vaikutukset tunnetaan ja maaseudusta ja maaseutuohjelmasta luodaan positiivista imagoa alueelle. Samalla tiedottaminen ja viestintä tehostuvat ja toimijat saavat käyttöön monipuolisempaa tiedotusmateriaalia ja viestintäkanavia. Hämeen hyvät käytännöt näkyvät myös valtakunnallisesti maaseutuohjelman eri viestintäkanavissa.

Yhteystiedot

Terhi Sandberg, tiedottaja
tiedottaja@hameenraitti.fi
puh. 040 5312 153


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Linnaseutu ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

321.760,00 €

Julkinen tuki

321.760,00 €