Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita sekä ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta vaikutukset koetaan usein paikallisesti. Ympäristöllisten haasteiden kanssa samanaikaisesti yhteiskunnan rakenteet muuttuvat. Hämeen elinkeinoelämän suurimmiksi haasteiksi on arvioitu muodostuvan työttömyys ja maakunnallisen yhteistyön puute. Lisäksi elinkeinoelämän heikkoutena on nähty mm. vähäinen tutkimus- ja kehitystoiminta sekä oman alueiden toimijoiden hyödyntämättömyys.

Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) -hanke pyrkii ratkaisemaan edellä kuvailtua haastetta Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun monipuolisessa ja taloudellisesti kannattavassa kehittämisessä globaalin ilmastohaasteen puristuksessa. Hankkeen tavoitteena on Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen identifioimalla ilmastokestävään toimintaan liittyviä maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioida näiden mallien ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. Hanke koostuu neljästä työpaketista (TP): 1) Ilmastoviisaat energiayrittäjyyden mahdollisuudet, 2) Paikalliset hiilivarastot ja uudet hiilinielumahdollisuudet, 3) Uudet tuotteet ja palvelut rajapinnoilla muiden sektoreiden kanssa ja 4) Tiedotus ja viestintä.

Hanke pyrkii tukemaan Hämeen elinkeinoelämän monipuolistamista erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta metsä-, maatalous- ja energiasektorilla keskipitkällä aikavälillä. Hankkeessa yhdistetään aiempien tutkimusten tuloksia alueellisesti ja keskeisten toimijoiden helposti sovellettavaan muotoon. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue ja ProAgria Etelä-Suomi toteuttavat hankkeen tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Yhteystiedot

mirja.mikkila@lut.fi, p. 0405779766


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

380000€

Julkinen tuki

380000€