Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hallitukset vauhtiin

HALLITUKSET VAUHTIIN! AKTIVOINTIHANKE MAASEUDUN MIKRO- JA PIENYRITYSTEN HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMISEKSI.

Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa sekä myös monien hyvien case-tapausten avulla. Kauppakamarit ovat jo pitkään panostaneet hallitustyön kehittämiseen järjestämällä HHJ-kursseja sekä niihin liittyviä alumniseminaareja sekä olleet käynnistämässä alueellista Hallituspartnerit -toimintaa. Kehityksen ”pullonkaulaksi” on muodostunut pk-yrittäjien tietynlainen arkuus liikkeellelähdössä. Ei ehkä osata arvioida sitä, mitä toimiva hallitus toisi yritykseen. Toisaalta yrittäjä saattaa myös syyttä pelätä oman asemansa muuttumista. Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeessa järjestetään alueen yrityksille aidon ja systemaattisen hallitustyön aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia ja neuvontaa.

Yhteystiedot

Jussi Eerikäinen

jussi.eerikainen@hamechamber.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen kauppakamari ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

60 560,00 €

Julkinen tuki

54 504,00 €