Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

GCLab – Luontolähtöisten palveluiden kehittäminen ja testaus

GreenCareLab -hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab -toimintaa. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. GreenCareLab -toimintamallin avulla autetaan GC – yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä testaamaan ja kehittämään yritysideaansa, tuoteideaansa tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Hankkeessa kerätään tietoa valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevan julkisen toimintamallin pohjaksi. Hankkeessa laaditaan tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista ja toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön. Hankkeen aikana luodaan toimijatahoja yhdistäviä toimijaverkostoja koko hankealueelle Etelä-Suomeen yhteistyössä valtakunnallisen Green Care -koordinaatiohankkeen kanssa. Hankkeessa luodaan uusia tapoja tuottaa luontolähtöisiä hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä hoiva-, hyvinvointi- ja matkailupalveluja tuottavien yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. GreenCareLab -hankkeella parannetaan GC -yritysten kilpailukykyä sekä edistetään uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Hanke monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa ja parantaa työllisyyttä. Hanketta koordinoi Työtehoseura ry. Se toteuttaa hankkeen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa Etelä-Suomessa (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa ja Uusimaa).

Yhteystiedot

Työtehoseura ry
Anne Korhonen
anne.korhonen@tts.fi
puh. 044 714 3701


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Työtehoseura ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Julkinen tuki

575.000,00 €