Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Forssan seudun Green Care -klusteri

Hankkeen tarkoituksena on uuden luontolähtöiseen toimintaan liittyvän Green Care -klusterin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen Forssan seudulla. Hankkeen kohderyhmän muodostavat paikallisesti toimivat uudet luontolähtöisiä palveluita tuottavat yritykset, pk-yritykset ja suuryritykset sekä tutkimusorganisaatiot. Klusterin tarkoituksena on kannustaa innovatiivista toimintaa edistämällä intensiivistä vuorovaikutusta, tilojen  yhteiskäyttöä sekä osaamisen ja asiantuntemuksen vaihtoa. Klusteri osallistuu tehokkaasti osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen ja tietojen levittämiseen siihen kuuluvien yritysten keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Luonnollisesti Lounais-Hämeessä -strategiaa vuosille 2014 –
2020 kehittämällä paikallisia elinkeinoja ja yrittäjyyttä sekä lisäämällä maaseudulla tuotettuja palveluja ja maaseudun vetovoimaisuutta. Hankkeen hyödynsaajia ovat luontolähtöisiä palveluja tarjoavien yritysten lisäksi seudun lapset ja nuoret perheineen, mutta myös muutkin seudun asukkaat ja ns. suuri yleisö.
Hanke keskittyy uuden klusterin perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen seuraavin keinoin:
1) Paikallisen Green Care -klusterin eli riippumattomien yritysten ryhmittymän perustaminen. Klusterin tavoitteena on yhdistää Forssan seudun luontolähtöisiä palveluja tarjoavat yritykset ja paikalliset tutkimusorganisaatiot ja sitä kautta tukea yritysten välistä yhteistyötä ja luontolähtöisen toiminnan kehittämistä ja juurruttamista seutukunnassa.
2) Paikallisen Green Care -klusterin toiminnan käynnistäminen yhteistyössä Forssan seudun yrittäjien (palvelujen tuottajat) ja julkisen (palvelujen ostajat) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten seminaarien ja työpajojen (yhteensä 10 kpl) avulla. Seminaarit ja työpajat toteutetaan teemallisesti niin, että kehittämisprosessin aikana syntyvät uudet ideat ja innovaatiot esitellään pohdittavaksi seuraavissa työpajoissa, joissa mietitään niiden käyttöönoton mahdollisuuksia seutukunnassa.

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Pl 230
13101 HÄMEENLINNA


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

100.000,00 €

Julkinen tuki

100.000,00 €