Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Föreningar tillsammans

För att få en evidensbaserad grund för CLLD på svenska i metropolområdet genomförs en CLLD-aktivering. Projektet gör upp en handlingsplan för att bygga ett nätverk genom ökat utbyte och nya samarbetsformer med hjälp av föreningsfältet samt för att öppna upp och synliggöra de finlandssvenska traditionerna, kulturen och kulturidentiteten i Mellannyland och förbättra förutsättningarna för återväxt inom föreningsfältet samt stärka de nya rörelser som i städerna är centrala för CLLD och för ett bättre land-stad samarbete. Målet är att upprätta samarbete mellan de svenska aktörerna och föreningarna i områdets landsbygd med föreningar samt aktörer i urbana miljöer i huvudstadsregionen och stärka samverkan mellan dessa samt även med Leaderföreningarna i Nyland. Målsättningen är också att effektivera medborgarrörelsernas platsbaserade samarbete samt förstärka dialogen mellan lokalorganisationerna och kommunen. En viktig del är medborgarnas möjlighet att bli mera delaktiga i den konkreta planeringen av lokalsamhället och att öka intresset för föreningsengagemang bland unga (stadsdelen), också över språkgränserna.

Yhteystiedot

Sydkustens Landskapsförbund rf
Georgsgatan 29 A 3
00100 HELSINK


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Sydkustens Landskapsförbund rf

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

59.979,44 €

Julkinen tuki

47.983,55 €