Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Energiapuun ja tuhkan tilaus-toimitusjärjestelmä

Hankkeessa luodaan energiapuun hankinnan liiketoimintamalli, jossa toimitusketju tuottaa uudella tilaus-toimitusjärjestelmällä alueiden polttoaineet lämpö- ja sähkövoimalaitoksille; ja jossa toimitusketju palauttaa tuhkan lannoitteeksi lähialueiden metsiin ja metsäteiden rakentamiseen. Tavoitteena on tehostaa energiapuun hankintaa sähkö- ja lämpövoimalaitoksille (10 %) ja tuhkan hyödyntämistä (20%) metsänomistajille. Näihin päämääriin pyritään uudentyyppisellä kiertotalouden lähestymistavalla; yhdistämällä puunhankinnan ja tuhkan käsittelyn toimitusprosesseja toisiinsa kannolta kannolle -periaatteella. Kehittämistyö jakaantuu kolmeen tehtäväkokonaisuuteen. (1) Toimitusketjun sopimus- ja logistiikkamallin sekä tilaus-toimitusjärjestelmän vaatimusmääreiden luomiseen. Puupolttoaineiden ja tuhkan käsittelyn prosesseja tarkastellaan rinnakkain. (2) Tuhkan hyödyntämisen palautusketjun luominen. Hankkeessa selvitetään alueen tuhkamäärät, potentiaalinen kysyntä lannoituksessa ja tienrakentamisessa, jalostaminen ja varastointi rakeistamossa sekä tiedottaminen ja tilaus- ja toimituskäytännöt metsänomistajille ja maanviljelijöille. (3) Puun ja tuhkan hankinnan digitalisointi tilaus-toimitusjärjestelmällä ja sen ohjelmoinnilla. Tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa tilauksia, puu/tuhkavarastojen noutoja ja logistiikkaa sekä seurantaa. Tilaus-toimituspalvelu toimii pilvipalvelussa www.msard.fi. Yritykset voivat käyttää tilaus-toimituspalvelua älypuhelimella, IPadilla ja PC:llä.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan – ja Pirkanmaan ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Aalto-korkeakoulusäätiö

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

265.611,25 €

Julkinen tuki

212.489,00 €