Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Energia Tehokkaasti Hämeessä

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke edistää energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvaan energiaan siirtymistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulla. Hanke varmistaa, että kohderyhmillä: maaseudun yrityksillä ja yhteisöillä, on tarvittavat valmiudet päätöksenteon tueksi. Hankkeessa vertaillaan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä monipuolisen energiayrittäjyysliiketoiminnan vaihtoehtoja. Hanke on yhdistävä tekijä ja keskustelun mahdollistaja kohderyhmien välillä. Hankkeen palveluita markkinoidaan aktiivisesti kohderyhmille, joiden omat toiveet ja nykytilanne ovat lähtökohtana. Yhdessä yrityksen tai yhteisön kanssa arvioidaan, mitkä ovat seuraavat mahdolliset askeleet.
Hanke valmistelee päätöksenteon tueksi materiaalia, markkinoi saatavilla olevia energiapalveluita, tukee rakennusten energiatehokkuuden parantamista sekä tarkastelee eri biomassojen hyödyntämisvaihtoehtoja ja soveltuvuutta yrityksiin. Hanke toimii tilanteen mukaan puolueettomana innostajana, hillitsijänä, raporttien tulkitsijana tai vertaistukena. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian neuvontayhteydenotot ja -käynnit, kustannustarkastelut, paikkatietotarkastelut sekä opintomatkat.
Hankkeen tuloksena kohderyhmien käytössä on niiden omista lähtökohdista toteutetut tarkastelut energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian seuraavista askelista. Tarkastelut on tehty kokonaisuus huomioiden, jolloin energiatehokkuuden edistämistä ei tehdä jonkin toisen osa-alueen kustannuksella, kuten ihmisten terveys tai rakennusten ilmanvaihto. Energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden käytössä on tiedot eri biomassojen hyötykäytöstä ja kannattavuudesta.
Hankkeen hakija ja päätoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen tuensiirtokumppanit Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, eteläinen palvelualue Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Hankkeen toimialue Hämeen ELY-keskuksen alue
Hankeaika 1.1.2016 – 31.12.2017
Rahoitus Hämeen ELY-keskus 80 %, yksityinen rahoitus 20 %

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
kaisa.halme(at)proagria.fi
040 147 6240


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

250.150,00 €

Julkinen tuki

200.120,00 €