Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

EMO Teemahanke

Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia investointihankkeita. Tällaisia hankkeita ovat mm. kylätalojen ja harrastustilojen pienet remontit, niiden toimivuutta lisäävät kone- ja laitehankinnat, virkistysmahdollisuuksia lisäävien rakenteiden mm. laavut, nuotiopaikat, venevalkamat rakentaminen ja kunnostaminen, vesistöjen virkistysmahdollisuuksien lisääminen mm. ruovikoiden niitoilla ja hoitokalastuksella, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet investoinnit jne

Hanke lisää yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemahankkeessa rahoitettavien alahankkeiden toteuttajina voivat olla kyläyhdistykset, harrastusyhdistykset sekä maaseutualueelle toimintaansa suuntaavat muut yritykset.

Yhteystiedot

Esko Pietari

emo@emory.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

EMO ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

95 978,01 €

Julkinen tuki

67 184,61 €