Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Elonkierron uusi malli

“Elonkierron uusi malli” –hankkeen tarkoitus on tuottaa uusi toimintamalli Jokioisilla sijaitsevalle Elonkierto-puistolle. Puisto on ollut Luonnonvarakeskuksen maataloustutkimuksen esittelypaikka, ja tärkeä perheiden retkeilykohde, lähiliikuntapaikka ja lasten maatalousnäyttely Mansikin alusta. Vuonna 2019 Luonnonvarakeskus ilmoitti luopuvansa puiston ylläpidosta. Kesällä 2019 perustimme Elonkierron ystävät ry – tukiyhdistyksen, ja otimme vastaan mandaatin aloittaa puiston toiminta uudelleen kehittäen ja ylläpitäen sitä järkivihreän maaseudun esittelypuistona.

Yhdistys on jo rakentanut toimintamallista kehyksen, mutta sen loppuunsaattaminen ja toteuttamisen aloittaminen vaatii osa-aikaisen koordinaattorin. Talkootöillä emme saa puistoa pelastettua. Haemme LEADER-rahoitusta 3-päiväiselle koordinaattorille, jonka tehtävä on koota toimintamalli vuosien 2020-2021 aikana. Hankkeen jälkeen yhdistyksellä on toimintamalli puiston ylläpitämiseksi sekä tarkka konsepti puiston vuosittaisesta ylläpidosta.
Toimintamalli vaatii ainakin seuraavat kokonaisuudet: 1) Sopimus maankäytöstä Luken ja Metsähallituksen kanssa. 2) Eläinjärjestelyt: sopimuspohjat Luken, yhdistyksen ja eläinten omistajien välille sekä eläinten valvonnan järjestäminen Metsähallituksen kanssa. 3) Sponsorineuvottelut. 4) Kenttätöiden vuosikellon tekeminen ja kenttätöiden organisointi. 5) Yhteistyötahojen ja käyttäjien etsiminen messuosallistumisena. 6) Yhteisen markkinointihankkeen aloittaminen Sarka-museon, Hevosopiston, mahdollisesti Mustialan ja muiden alueen vastaavien toimijoiden kanssa. Nämä ovat hankkeen välietappeja, joiden edistymistä yhdistyksen hallitus seuraa.
Työtä tukee ja ohjaa hallitus. Koordinaattori osallistuu yhdistyksen kokouksiin vähintään kuukausittain.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan suurelle yleisölle yhdistyksen kotisivuilla, www. elonkierronystavat.fi, Facebook-sivuilla sekä paikallislehdissä. Yhteistyötahojen kanssa pidetään jatkuvaa yhteyttä esim. kertoen edistymisestä.

Yhteystiedot

Outi Vesakoski

outves@utu.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Elonkierron Ystävät ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

88 317,00 €

Julkinen tuki

70 653,60 €