Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Elinvoimaa ja palveluinnovaatiot esiselvityshanke

Maaseutukunnissa väestön vähentyminen ja harva asutus aiheuttavat ongelmia palveluiden rahoituksessa, järjestämisessä, saavutettavuudessa ja laadussa. Väestöpohjan vähäisyys tekee osasta palveluita perinteisillä toimintatavoilla kohtuuttoman kalliita järjestää. Uudet digitaaliset ratkaisut ovat yksi keino tarjota palveluja, joihin väestöpohja perinteisellä toimintatavalla ei riitä. Uudet innovatiiviset toimintatavat ovat mahdollisuus menestyä pienellä väestöpohjalla isompiin väestökeskittymiin, kuntiin ja suuryrityksiin nähden.
Esiselvityshankkeen tavoitteena on tunnustella maaseutukuntien yhteistyövalmiuksia uusiin toimintatapoihin ja palveluinnovaatioihin niin kuntien, yritystoiminnan kuin kolmannen sektorin osalta. Lisäksi tarkoituksena on uusien toimintatapojen ja palveluinnovaatioiden arvioiminen ja pohjatyö varsinaisia yksilöityjä hankkeita varten. Tuloksena syntyy listaus niistä toimenpiteistä, jotka ovat taloudelliselta hyötysuhteeltaan realistisia, vaikuttavia ja toteutettavissa maaseutukunnissa sekä vastaavat esiselvityshankkeessa mukana olevien tahojen tahtotilaa. Esiselvityksen pohjalta löydetään ratkaisumalleja niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palvelujen uudenlaiseen alhaisen väestöpohjan ja pitkät etäisyydet huomioon ottaviin tuottamistapoihin. Yhteistyötä pyritään rakentamaan mm. seuraavissa teemoissa: joukkoliikenne, työllisyyden hoito,
elinvoiman lisääminen digitaalisilla ratkaisuilla ja uusilla palveluinnovaatioilla, vapaa-ajan asukkaiden ostovoiman parempi hyödyntäminen paikallisten yritysten liikevaihtoon ja palvelujen ympärivuotisuuden lisääminen sekä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön lisääminen kuntarajat ja maakuntarajat ylittäen maaseutukuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Esiselvityshankkeen potentiaalisia kumppaneita ovat ainakin mukana olevat kunnat ja näiden kuntien yrittäjäyhdistykset, muu kolmas sektori ja säätiöt sekä suoraan yritykset ja oppilaitokset.

Yhteystiedot

SYSMÄN KUNTA
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Sysmän kunta

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

31.000,00 €

Julkinen tuki

31.000,00 €