Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Duunivalmentamo

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli nuorten työelämäntaitojen ja työllistymisen parantamiseksi. Nuorten osallisuutta lisätään luomalla Duunirinki-mallilla toimiva työllistymismuoto, jossa nuoret vastaavat hyvin pitkälle itsenäisesti oman osaamisensa markkinoinnista, töiden hankkimisesta, töiden vastaanotosta ja töiden suorittamisesta. Tätä mallia voidaan soveltaa myös peruskoulussa TET-paikkojen hakemisessa ja toisen asteen ammattikoulutuksen harjoittelupaikkojen hakemisessa. Nuorten tavoitettavuuden parantamiseksi otetaan käyttöön sosiaalisen median sovelluksia. Myös hankkeen viestinnässä ja koulutuksissa pyritään hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median keinoja henkilökohtaisia tapaamisiakaan unohtamatta.
Nuoret valmennetaan Duunirinkiin erilaisten työpajojen avulla. Näitä työpajoja ovat mm. Minun tarinani -paja, jossa nuori kartoittaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Tämän tuloksena saadaan selville kunkin nuoren yksilölliset tarpeet oman osaamisensa kehittämiselle. Koulutuksia järjestetään näiden tarpeiden mukaan esim. Hygieniapassi-koulutus. Muita valmentavia työpajoja ovat Markkinointi-paja, Media-paja, Yritys-paja, Kesätyövalmennuspaja. Nuori voi valita 2-3 työpajaa, joiden jälkeen hän pystyy liittymään Duunirinkiin. Myös kansainväliset mahdollisuudet pyritään kartoittamaan ja tekemään nuorille tutuiksi Kv-pajassa. Yrittäjyyteen kannustetaan ja tehdään paikallisia yrityksiä tutuiksi. Hanke tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja antaa mahdollisuuden nuorille kasvaa, kehittyä ja työllistyä omia voimavaroja hyödyntäen. Hankkeessa nuoret mm. luovat omia työelämä-videoblogeja ja siten välittävät omia kokemuksiaan TET-harjoittelusta, yrittäjyydestä ja työelämästä yleensäkin.

Yhteystiedot

HAUSJÄRVEN 4H-YHDISTYS R.Y.
Keskustie 2-4
12100 OITTI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hausjärven 4H-yhdistys r.y.

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

99.500,00 €

Julkinen tuki

89.550,00 €