Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

DIGITRAIL – Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

Luontomatkailun kysyntä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Matkailijat hakevat yhä enemmän uusia elämyksiä kevyistä luontoaktiviteeteista, joista merkittävimpiä ovat melonta, pyöräily ja vaellus. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansallisessa matkailustrategiassa (Suomen matkailun tiekartta 2025) sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa, jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin koordinoima Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma mikro- ja pk-yrityksille sekä Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima Mennään metsään-hanke. Kanta-Hämeen kattava metropolialueen läheisyydessä sijaitseva maaseutumainen luontoympäristö tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan kansainvälisille markkinoille tähtäävän luontomatkailun kehittämiselle. Maakunnan retkeilyreittien suunnittelussa ja toteutuksessa on useita erityishaasteita, esim. luontomatkailupalveluiden kohdentaminen kansainvälisille matkailijoille, ympärivuotinen palvelutarjonta ja esteettömät reitit. Lisäksi reitistöt sijoittuvat hajanaisesti ja ovat vaikeasti saavutettavia. Tässä hankkeessa kehitetään pyöräily- ja vaellusreitistöjä, niiden rakenteita, saavutettavuutta ja monikanavaista näkyvyyttä kansainvälisen matkailun vaatimat laatukriteerit huomioiden. Kehittäminen perustuu Outdoors Finland Etelä -kehittämishankkeessa (2011 – 2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin. Lisäksi toteutuksessa huomioidaan Kanta-Hämeen alustavan esiselvityksen (2016) tulokset. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä pk-yritysten, paikallisten toimintaryhmien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen, kuntien, Hämeen liiton, Lahden ammattikorkeakoulun Mennään metsään-hankkeen ja kansallisen mikro- ja pk-yrityksille suunnatun Outdoors Finland kansainvälistymisohjelman kanssa.

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Kirsi Meriläinen
kirsi.merilainen(at)hamk.fi
puh. 050 5746 537


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

319.831,04 €

Julkinen tuki

319.831,04 €