Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Boostia maaseutuyrittäjäyyteen – nuorten oma hanke

Boostia maaseutuyrittäjyyteen – nuorten oma hanke tähtää nuorten maaseutuyrittäjien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Kaksivuotinen hanke toteutetaan koulutushankkeena, jossa toiminnan keskiössä on asiantuntijoiden tukea ja ideoita hyödyntävä työpajahenkinen osallistava toiminta. Hankkeen päätoimenpiteinä ovat kaikille nuorille maaseutuyrittäjille avoimet koulutustilaisuudet, joissa jaetaan uutta tietoa ja ajatuksia. Toiminta on jaettu kolmeen teemaan: 1) Talous ja tuotannon hallinta, 2) Monimuotoiset maaseutuyritykset ja 3) Hyvinvoiva maaseutunuori. Kustakin teemasta järjestetään kolme koulutustilaisuutta vuodessa. Tapaamiset sisältävät asiantuntija-avauksia sekä osallistujien työpajoja ja ryhmätöitä. Tavoitteena on antaa nuorille maaseutuyrittäjille uusia ajatuksia sekä tukea heitä arjen haasteissa ja oman yrityksen kehittämisessä. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä ja sosiaalista mediaa. Osallistavien menetelmien kautta nuoret maaseutuyrittäjät pääsevät aidosti pohtimaan käsiteltäviä teemoja ja soveltamaan niitä oman yrityksensä toimintaan. Sosiaalisen median hyödyntämisen kautta uudet ajatukset saadaan puolestaan tehokkaasti leviämään laajemmalle joukolle ihmisiä. Hankkeen tavoitteena on uuden tiedon, keskustelun ja ajatusten vaihdon kautta parantaa nuorten kykyä analysoida yrityksensä toimintaa ja investointien kannattavuutta. Lisäksi hankkeessa panostetaan nuoren maaseutuväestön hyvinvointiin, jotta yritystoiminnalla olisi kestävä pohja vuosiksi eteenpäin. Näin mahdollistetaan uusien ja kasvavien yritysten syntyminen maaseudulle ja sitä kautta maaseudulla asuvien nuorten parempi työllistyminen. Tämänkaltainen kehitys hyödyttää koko maaseutua lisäämällä sen elinvoimaisuutta ja ihmisten aktiivisuutta. Nuorten yrittäjien tukeminen on avainasemassa maaseudun työpaikkojen synnylle.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

MTK-Uusimaa ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Koulutushanke

Kustannusarvio

99.504,44 €

Julkinen tuki

89.554,00 €