Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Bioturvallisuus – elinehto tulevaisuuden sikatiloille

Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy sikalaan ja niiden leviäminen.

Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa tuotannon kannattavuutta ja edistää koko elintarvikeketjun turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa porsastuotantosikaloiden bioturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikille hankealueen merkittävimmille porsastuotantosikaloille tehdään bioturvaluokitus ja bioturvasuunnitelma. Niiden avulla saadaan luotettava kuva tilojen todellisesta bioturvan tasosta ja pystytään kehittämään sitä suunnitelmallisesti. Suomalaisten kotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Tähän on päästy tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Eläintautilainsäädäntömme on muita EU-maita tiukempi ja sen noudattaminen aiheuttaa sikataloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Suunnitelmallisen bioturvan tarve ja toteuttaminen korostuu sekä tilakoon kasvaessa että tautitartuntojen riskin jatkuvasti lisääntyessä. Eläintaudit lisäävät eläinten lääkitystarvetta, heikentävät tuotantoa ja hyvinvointia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Eläintautitartunta aiheuttaa sikatilalle niin suuren taloudellisen riskin, että siihen varaudutaan ns. ryhmäeläintautivakuutuksella. Luotettava bioturvaluokitus mahdollistaisi sikaloiden riskitason huomioimisen vakuutusmaksuissa, ja sikatalousyrittäjä voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa vakuutusmaksuunsa. Näin lisätään sikatalousyrittäjien motivaatiota kehittää sikaloiden bioturvallisuutta ja parannetaan suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuutta.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Sikatalous on hankealueella huomattava maaseutuelinkeino ja alueelle sijoittuu 88,5 % Suomen emakoista.

Yhteystiedot

salla.talvitie@satafood.net, p. 040 1291029


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Satafood Kehittämisyhdistys Ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

225700€

Julkinen tuki

180560€, Hämeen ELY-keskuksen osuus 11410€