Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

ARVO-TUHKA: Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut -hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijat ja pilotoidaan konkreettisesti uusia tuhkan maarakenteita maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa, joissa järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään teknillis-taloudellista kannattavia arvoketjua uu-sien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetun tiedon ansiosta tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa. Lisäksi tuhkan hyötykäytön kustannustehokkuus kasvaa uusien ratkaisujen (mm. maarakenne, tuhkan puhdistus) ja kehitettyjen toimitusketjujen vuoksi. Hankkeen tuloksina kohderyhmällä on käytössään mm. helposti ymmärrettävää tietoa tuhkan hyödyntämisestä maarakentamisessa, avoin rekisteri alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijoista ja pilot-kohteiden demonstraatiotilaisuuksista saadut käytännönkokemukset. Hanke tuottaa myös useita julkaisuja. Hanke edistää Päijät-Hämeessä olemassa olevien maaseudun ja metsäsektorin pk-yritysten, kuten kuljetus- ja maarakennusyrittäjien, liiketoimintaa ja tuottaa alueen tuhkan tuottajille kustannussäästöjä. Lisäksi hankkeen tulokset edistävät uuden pk-liiketoiminnan muodostumista alueelle. Hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta, koska se yhteistyön ja tietopohjan vahvistumisen myötä luo edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle.

Yhteystiedot

LAMK Oy
Minna Liski
minna.liski@lamk.fi, puh. 044 7081 758


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

300.000,00 €

Julkinen tuki

300.000,00 €