Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

”Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” on alueiden välinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa kohdejärvien veden laatua etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja järvien kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät.

Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen ja maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen, konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa, sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Lisäksi valmistellaan hankkeen jatkoksi kansainvälistä yhteistyöhanketta, jossa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-Instituutti sekä Ruotsissa toimiva Regito Research Center on Water and Health.

Yhteystiedot

Mirva Ketola

mirva.ketola@vesijarvi.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Etpähä ry

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

56 860,25 €

Julkinen tuki

45 488,00 €