Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää lapsille ja nuorille toiminnallisia konkreettisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön sekä ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin tavoilla, jotka ovat nuorten itse toteutettavissa. Hankkeessa lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin kestävää kehitystä edistäviin ja kiertotaloutta eri tavoin toteuttaviin aloihin, työpajoihin ja projekteihin. Hanke lisää Keski-Uudenmaan maaseutualueiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti omaan elinympäristöönsä paikallisesti. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten osaamista ja ymmärrystä omaa lähiympäristöä koskevaa toimintaa kohtaan, jotta he voivat teoillaan ja arjen valinnoillaan elää kestävää elämää. Hankkeen myötä nuoret oppivat näkemään toiminnan mahdollisuuksia omassa arkiympäristössä ja saavat kokemuksia vaikuttamisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi pienillä ilmastoteoilla kuten taimien istutus.

Hankkeessa kehitettäviä uusia toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan osaksi ympäristökasvatusta sekä varhaiskasvatuksen että lapsi- ja nuorisotoiminnan puolella.

Yhteystiedot

Helena Herttuainen

helena.herttuainen@metsakeskus.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Tuusulan 4H-yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

76120.00

Julkinen tuki yhteensä

68508.00

Teemat

  • Maaseudun palvelut