Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä (UVIDI)

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteet luovat maatiloille tarpeen kehittää osaamisiaan ja kyvykkyyksiään. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä, jota voidaan edistää uudistavan viljelyn keinoin. Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiliviljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä.
Hankkeen tarkoituksena on edistää uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla koulutuksen ja osallistavan pienryhmätyöskentelyn kautta. Tämä toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action-verkoston välisenä yhteistyönä. Samalla tehdään uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa. Tätä varten valitaan hankkeen toiminta-alueelta uudistavaa viljelyä toteuttavia pilottitiloja, joiden kanssa yhteistyössä pilotoidaan uudistavaa viljelyä tukevia ja todentavia mittauksia ja digitaalisia ratkaisuja. Viljelijöiden lähtökohdista toteutetut digitalisaatiopilotit toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen (IL) ja BSAG:n kanssa, ja ne kytkeytyvät BSAG:n ylläpitämään pelto-observatoriopalveluun.
Hankkeessa viljelijät pääsevät Carbon Actionin ylläpitämän vuorovaikutuksen, viestinnän ja verkottumisen piiriin, sekä saavat mahdollisuuden osallistua hankkeessa toteutettavaan tiedon jakamiseen ja koulutukseen. Tuloksena syntyy myös viljelijöille suunnattu, ohjattu verkkokoulutustuote, joka on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa toteutettujen digitalisaatiopilottien pohjalta syntyy Carbon Actionin pelto-observatorion kehittämistä palveleva, HAMKin koordinoima alueellinen kehityslaboratorio.

Yhteystiedot

iivari.kunttu@hamk.fi

p. 0504618927


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

249954.32

Julkinen tuki yhteensä

249954.32

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu