Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – SORVI

Viljelykierron avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti maaperän ravinteiden- ja vedenpidätyskykyyn, hiilensidontakykyyn, maaperäeliöihin, kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeeseen, satotasoihin sekä ruuantuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. Viljelykiertojen parantamisella on olennainen rooli ruuantuotantomenetelmien sopeuttamisessa ilmastonmuutokseen.
Sokerijuurikas on yksi kiinnostavimmista kasveista tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen kannalta. Se on hyvä hiilensitoja ja hapentuottaja. Juurikas on viljelijälle kannattavuuskirjanpitotilojen perusteella taloudellisesti kaikkein kannattavin kasvi. Kotimainen sokerintuotanto kattaa vain 40‒50 % tämänhetkisestä kulutuksesta. Satotasojen nousu Suomessa on ollut muuhun Eurooppaan verrattuna hidasta. Erityisesti vaihtelu tilojen välillä on suurta.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen SORVI-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman 2014-2020 toimenpidettä 1.1. Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke toimii Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sokerijuurikkaan viljelijät sekä asiasta kiinnostuneet viljelijät. Hanketta toteutetaan koulutustilaisuuksissa, pellonpiennarpäivillä, pienryhmissä ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa juurikkaan viljelykiertoja, jotka ovat olleet viime vuosiin asti lyhyitä tai olemattomia, vaikka sokerijuurikkaan esikasviarvo on merkittävä. Hankkeen avulla viljelykierrot paranevat ja juurikassadot nousevat 3−5 t/ha. Samalla vähennetään juurikkaanviljelyn negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kemiallisen kasvinsuojelun tarve vähenee ja viljelijöiden tietotaidot digitaalisten maataloussovellusten käytöstä paranevat. Viljelijöiden taloudellinen kilpailukyky paranee. Samalla lisätään sokeriomavaraisuutta sekä säilyttää kotimainen juurikastuotanto. Hankkeessa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta lisätään viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Yhteystiedot

tiina.from@sjt.fi, p. 040 581 4443


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Koulutushanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Muut rahoittajat

Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

209088

Julkinen tuki yhteensä

20669.71

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu