Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Renoveringsprojekt Rödskog skola

I april 2021 undertecknar Pro Rödskog rf. köpebrev och 30-årigt arrendekontrakt med med Esbo stad om äganderätten till Rödskog gamla skolbyggnad i norra Esbo. Därefter vidtar renovering av köks- och toalettutrymmen enligt utredning och kostnadskalkyl utförd hösten 2020 av konsultbolaget AFRY (fd Pöyry). Föravtal om planering av byggskedet har ingåtts med Martens Arkitekter (FO-1353355-1) och byggföretaget Morak Ab (FO-1610619-2). Esbo stads tekniska sektion är införstådd, Esbo stadsmuseum förordar och föreningen ber i mars-april offerter för enskilda renoveringsskeden samt installation av anslutningar, maskiner och övrig teknik. Offerter skall ges inom de ramar AFRY har beräknat. Föreningen söker även offerter för övergång från nuvarande oljeeldning till kolneutralt alternativ. Målsättningen är att utföra renoveringen i rask takt 2021, så att den egentliga verksamheten kan inledas våren 2022.

Yhteystiedot

Matts Dumell

vidi.press@kolumbus.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Pro Rödskog ry; Pro Rödskog rf

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – yleishyödyllinen investointi

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

127085.00

Julkinen tuki yhteensä

57188.00

Teemat

  • Maaseudun palvelut