Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Pyörillä päästään

Pyörillä Päästään –hankkeen toiminta-alue on Hämeenlinnan pitäjät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos sekä kyläalueet Hattulassa ja Janakkalassa. Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7-13-vuotiaat. Toteutusaika on 1.4.2022 – 31.10.2023. Kaikenikäisten koululaisten arjessa on ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisäämällä lasten ja nuorten päivittäistä koulumatkapyöräilyä nostetaan jo merkittävästi arkiliikunnan määrää. Koulumatkojen kävelyllä ja pyöräilyllä on välitön positiivinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, ja se tukee myös heidän myöhempää hyvinvointiaan. Polkupyörällä kuljettu koulumatka on ympäristöystävällinen ja edullinen tapa liikkua.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa pyöräilyyn ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään lapsille ja nuorille toimintaa sekä tapahtumia arkipyöräilyn edistämiseksi. Opitaan yhdessä tekemällä pyörän käsittelytaitoja, risteysajosääntöjä ja liikennemerkkejä, järjestetään ajotaitokisoja sekä haastekilpailuja koulujen välillä, katsastetaan pyöriä ja kunnostetaan lahjoituspyöriä koulujen käyttöön. Koululaisten kanssa tehdään vaaranpaikkakartoitukset koulujen ympäristöissä.

Hanke tukee lasten ja nuorten omaa toimijuutta ja vaikuttamista. Hanke tekee yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu liikkuvana pyöräpajana mm. kylätapahtumiin. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten koulumatkapyöräily on lisääntynyt ja sen turvallisuus on parantunut. Liikenteen päästöt ovat vähentyneet arkipyöräilyn lisäännyttyä. Lasten ja nuorten toimijuus ja hyvinvointi on vahvistunut.

Yhteystiedot

Tuija Ruokolahti

tuija.ruokolahti@4h.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

43500.00

Julkinen tuki yhteensä

34800.00

Teemat

  • Maaseudun palvelut