Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Pitkäjärven vedenpinnan tasaamisen esisuunnitelma

Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys on pian neljä vuotta vanha yhdistys, jonka tavoitteena suojella ja parantaa Pitkäjärveä ja Lautaportaanjärveä siten, ettei niiden tila enää heikkene, sekä ennallistaa järvien tilaa virkistyskäytön mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Esisuunnitelmalla arvioidaan Pitkäjärven vedenpinnan tasaamisen vaikutuksia etukäteen. Suunnitelman avulla pystytään selvittämään mm. valuma-alueiden virtaamat, noston hyödyt ja mahdolliset haitat sekä kunnostuksen vaikutukset. Esisuunnitelmaa tehdessä pystytään samalla kartoittamaan rantojen asukkaiden mielipiteet ja näkemykset asiasta.

Yhteystiedot

Virpi Pitkänen

virpi.pitkanen@fcg.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

12555.00

Julkinen tuki yhteensä

10044.00

Teemat

  • Selvitykset ja suunnitelmat