Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa arviointia. Hevosten hyvinvoinnin määrittämiseen ei Suomessa ole käytössä standardoituja tutkimukseen perustuvia mittareita. Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostallien ja hevosalan yritysten auditointiin soveltuva mittaristo, joka on tutkittuun tietoon perustuva ja helposti käytettävä, ja jonka avulla voidaan objektiivisesti tarkastella hevosten hyvinvointia erilaisissa pitopaikoissa. Mittariston sovellusta on tavoitteena jatkossa hyödyntää varsinaisten auditointien lisäksi tallien omavalvontatyökaluna.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä hevosten hyvinvointia ja hevosalan toiminnan läpinäkyvyyttä, edistää alan positiivista imagoa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä sekä turvata alan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksia ovat Welfare Quality® -järjestelmään perustuva, pilotoitu protokolla hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen Suomessa, työkalu tallien omavalvontaan, kuvaus kehitetystä hevosten hyvinvointia edistävästä toimintamallista, verkkoalusta tiedon jakamiseen, kuvaus Welfare Quality® -protokollan käytöstä eri eläimillä ja eri maissa sekä kooste hevosten hyvinvointiin ja lajinomaiseen käyttäytymiseen liittyvästä tutkimustiedosta.

Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Auditointijärjestelmän soveltuvuutta pilotoidaan erilaisissa talliympäristöissä eri puolilla hankealuetta.

Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa.

Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat. Hyödynsaajia ovat myös hevosalan järjestöt ja muut alan toimijat. Hankkeen tulokset ja hyöty leviävät koko Suomeen hanketoimijoiden kattavien valtakunnallisten verkostojen kautta.

Yhteystiedot

leena.ylitalo@kpedu.fi

p. +358401536131


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Muut rahoittajat

Pohjanmaan Ely-keskus

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

325000

Julkinen tuki yhteensä

260000

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu