Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Lumotaito

Maatalous pystyy lisäämään omilla valinnoilla luonnon monimuotoisuutta. Ekologinen siirtymä luontoa hoitavaan ja luonnon prosesseista oppivaan maatalouteen tarvitsee tuekseen uuden tutkimustiedon muotoilua viestinnän ja vertaisoppimisen keinoin, laajaa tiedon jalkauttamista sekä maatalousmaahan liittyvien toimijoiden verkottumista yli sektorirajojen. Aihe on noussut voimakkaasti yleiseen keskusteluun ja tutkimustulokset myös Suomesta ovat hälyttäviä.

Luontokadon kiihtyminen on todennettu useissa tutkimuksissa. Tunnistetusta ongelmasta ja siihen reagoivista toimenpiteistä huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee edelleen. Tuloksellisimmiksi toimenpiteisiksi ovat osoittautuneet sellaiset, joihin sisältyy laaja, monialainen ja monitieteinen yhteistyö, vaikuttava tiedontuotanto ja riittävä rahoitus. Tämä hanke toteuttaa tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, elinympäristöjen ja lajien tilan parantamista uutta tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä jalkauttamalla, sekä näillä toimilla ekologista siirtymää tukemalla. Toimenpiteet kohdistuvat maatalousympäristöihin ja niitä ylläpitävään viljelijäväestöön. Hankkeessa lumotieto muutetaan lumotaidoksi.

Ajankohtainen aihepiiri vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin eli luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja luontokadon estämiseen. Maatilat hyötyvät ensimmäisten joukossa toimivista ekosysteemipalveluista.

Yhteystiedot

auli.hirvonen@proagria.fi, p. 0407210598


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Muut rahoittajat

Uusimaa, Pirkanmaa

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

238900

Julkinen tuki yhteensä

79605

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu