Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kestävä RuokaHäme

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tulee jatkossa määrittämään kehittämisen toimenpiteitä. Kestävä RuokaHäme -hankkeella valmistellaan kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita muuttuvaan toimintaympäristöön. Ohjelman mukaan on huomioitava kaikessa toiminnassa talouskasvun edistäminen, ihmisten terveyden ja elämänlaadun parantaminen sekä huolenpito luonnosta. Kestävä RuokaHämeen toteutuksen läpileikkaavina teemoina kulkevat kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä toimijoiden yhteistyö. Hankkeessa keskitytään kestävään ruokajärjestelmään jalostavien elintarvikeyrityksien näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa yrityksille uutta osaamista sekä aktivoida ja auttaa muutoksen vaativaan toimintaan.

Hanke tuo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tietoa ja osaamista yrityksille sellaisessa muodossa, että niihin on helppo tarttua ja ne kannustavat yrityksiä kestäviin muutoksiin. Yksi hankkeen keskeinen tulos on uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja kehittämistoimintoihin aktivoiminen.
Hankkeessa on kuusi teemaa, joihin rakennetaan kehittämisen mallipolku; luodaan verkostoja, asetetaan tavoitteet, pohditaan toimenpiteitä ja toteutusta, avataan muutosprosessia ja sen mahdollisia kustannuksia, kartoitetaan osaamista ja tuodaan tietoa sekä autetaan tarvittavan rahoituksen hakemisessa. Toteutustapana ovat mm. aktivoivat työpajat, tietoiskut, pienet kokeilut, asiantuntijaluennot.

Hanke katsoo tulevaisuuteen ja luo pohjaa uuden ohjelmakauden toimintaan. Tarkoituksena on mm. tehdä yhteenveto opituista haasteista, joita vihreä siirtymä yrityksille aiheuttaa, ja viedä nämä tiedoksi hankkeessa perustettavalle seurantaryhmälle jatkotoimenpiteitä varten.
Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Yhteystiedot

sanna.lento@hamk.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

180760

Julkinen tuki yhteensä

180760

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu