Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hola Lake II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen. Holistic Approach in Lake Restoration II

HOLA LAKE II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa maaseudun vetovoimaa ja pitokykyä etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja kohdejärvien kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä järvissä että niiden valuma-alueella. Hanke on jatkoa aiemmalle Hola Lake -yhteistyöhankkeelle. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät. Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. kokonaisvaltaiseen valuma-aluekunnostukseen tähtäävä suunnittelma, olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden sekä uusien hankkeessa kehitettävien ruokosuodattimien toimivuuden tarkkailu, hoitokalastusmenetelmien kehittäminen, tiedon lisääminen ja haitallisten vieraskasvilajien torjunta yhteistyössä asukkaiden kanssa, järviruo’on hyötykäytön kehittäminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsista Osbyn kunta, jonka kanssa toimenpiteitä toteuttaa Regito Research Center on Water and Health.

Yhteystiedot

Mirva Ketola

mirva.ketola@vesijarvi.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

170000.00

Julkinen tuki yhteensä

136000.00

Teemat

  • Selvitykset ja suunnitelmat