Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

ActionLAB

Tulevaisuuden hyvinvointi ja elinvoima niin pitäjissä kuin koko yhteiskunnassa edellyttää kaikkien kansalaisten osallisuutta ja vastuun kantamista. Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia nuorten elämään: poikkeusolojen johdosta nuorten elämänpiiri on kaventunut, sosiaaliset kontaktit ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat vähentyneet, myös työllistyminen sekä harjoittelu- ja TET-paikkojen saaminen on vaikeutunut. Nuorison kahtiajakautumisen pelätään syvenevän.
Hankkeessa edistetään yhteiskunnan kannalta välttämättömiä asioita kuten nuorten työllistymistä, vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä kaikkien sosiaalista osallisuutta. Kehittämällä ja kokeilemalla rohkeasti uusia ja elämyksellisiä yhteistoiminnan tapoja aktivoidaan koko alueen eri toimijoiden vuorovaikutusta ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapset ja nuoret oppivat näkemään itsensä aktiivisina toimijoina ja osana yhteisöä, työelämää ja yhteiskuntaa.
Hankehenkilöstön muodostavat projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Hankkeessa keskiössä on yhteistoiminta nuorten kanssa. Pitäjiin perustetaan nuorten toimintaryhmiä. Nuoret hyödyntävät alueen omaleimaisuutta ja omaa osaamistaan todellisissa työympäristöissä sekä luovat yhteisöllisillä menetelmillä uusia nykypäiväisiä toimintoja ja tapahtumia. Nuori oppii tuntemaan kotiseutunsa paremmin ja on rohkeasti ylpeä omista juuristaan. Yhteistyössä nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään mielekästä tekemistä ja lisätään työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.
Hankkeen toiminnan tuloksena nuorten juuret kotiseudulleen ovat vahvistuneet ja säilyvät voimavarana myös tulevaisuudessa. Seutukunnan pitäjien hyvinvointi ja elinvoima on vahvistunut. Nuorille tulee avautumaan jatkossa yhä enemmän uuden tyyppisiä paikallisia kouluttautumisen, harrastamisen, työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa nuorten toiminnasta ja vahvuuksista syntynyt positiivinen näkyvyys on kohottanut pitäjien profiilia.

Yhteystiedot

Pirjo Seulamo

pirjo.seulamo@4h.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Koulutushanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

95000.00

Julkinen tuki yhteensä

76000.00

Teemat

  • Maaseudun palvelut