Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihanke

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihankkeessa vahvistetaan Päijät-Hämeen luontomatkailun kehittämistä ja vauhditetaan Padasjoelle rakennettavaa Aarni-matkailupalvelukeskittymää. Hankkeessa määritellään lähtökohdat ja askelmerkit, selvitetään avainosapuolet, sitoutetaan toimijaverkosto ja luodaan palvelu- ja toimintakonsepti edistykselliselle luontokeskukselle sekä erottuvalle ja immersiiviselle näyttely- ja kokemusympäristölle. Aarni-luontokeskus toimii vetovoimaisena porttina Päijänteen kansallispuistoon ja kokoaa yhteen luonto-, vesistö ja metsätietoa tuotteistaen ja konseptoiden sen digitaalisten ratkaisujen, käyttäjälähtöisen suunnittelun, elämyksellistämisen ja pelillistämisen keinoin eri käyttäjäryhmille. Aarni-luontokeskus liittyy myös Salpausselkä Geoparkin opastusjärjestelyjen kokonaissuunnitteluun. Luontokeskus keskeisenä luontomatkailuinfrastruktuurina ja -palveluna on uuden ajan esimerkillinen luontokeskus toimien niin kiinnostavana tietokeskuksena ja vierailukohteena kuin edelläkävijänä rakennettuja, virtuaalisia ja luonnon muovaamia elementtejä yhdistävänä kokemusmaailmana. Luontokeskuksen näyttely-ympäristö avautuu ja yhdistyy ympäröivään luontoon ja maastoreitteihin muun muassa teknologian avulla. Aarni-luontokeskus kasvattaa ja ohjaa matkailijavirtoja ja saa ihmisiä pysähtymään Päijänteellä, myös lähikunnissa. Hanke vahvistaa myös osapuolten osaamista kokemuksellisten luonto- ja näyttely-ympäristöjen kehittämisessä. Uutuusarvoa hanke tuo hyödyntämällä ja pilotoimalla laajennettua todellisuutta luontokohteissa ja -ympäristöissä / -reiteillä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, yhä yhtenäisempänä kävijäkokemuksena.

Yhteystiedot

mika.kylanen@lab.fi, p. 0447081464


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

120000

Julkinen tuki yhteensä

96000

Teemat

  • Selvitykset ja suunnitelmat