Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeessä etsitään biotalouden innovaatioita

Hämeen ELY-keskukseen on palkattu innovaatioasiantuntija, jonka tarkoituksena on etsiä uusia yrityksiä ja toimijoita mukaan toimintaan ja luoda uusia hankeideoita. Etsinnässä ovat myös biotalouden Pelle Pelottomat.
Anne-Marie Tuomala on juuri aloittanut työt Hämeen ELY-keskuksen maaseutuelinkeinojen kehittämisyksikössä innovaatioasiantuntijana. Tuomalan työhön kuuluu biotalouteen liittyvien innovaatioiden esiin kaivaminen ja eteenpäin kehittäminen. Työkenttänä on sekä Päijät- että Kanta-Häme.
─ Jo nyt meillä on Hämeessä käynnissä muutamia biotalouteen liittyviä hankkeita, mutta tarkoituksena on saada enemmän yrityksiä ja muita organisaatioita mukaan ja myös keksiä ja luoda uusia hankeideoita. Mahdollisuuksien kartoitus on osa työtäni, Anne-Marie Tuomala kertoo.
Tuomalan työ innovaatioasiantuntijana kestää kuusi kuukautta. Vaikka pesti on suhteellisen lyhyt, on tarkoituksena saada paljon aikaan. Pyrkimyksenä on muun muassa löytää uusia avauksia eri toimijoiden kanssa niin, että yhdessä tapahtuisi jonkinlainen ahaa-elämys.
─ Usein innovaatiot löytyvät rajapinnoista, eri alojen ja toimijoiden yhteentörmäyksestä. Suuri haaste on löytää niitä yrityksiä ja toimijoita, joiden tuottamista yhteisistä innovatiivisista ideoista ei vielä tiedetä. Tarvitsemme alalle myös niin sanottuja Pelle Pelottomia, jotka lähtevät ihan uusille urille! Tuomala kannustaa.

Tarkoituksena on samalla etsiä Hämeen vahvuuksia biotaloudessa ja luoda pohja alueen profiilille.
─ Suomessa alueet ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Lapissa luonnontuotteet, kuten marjat ja sienet, ovat tärkeitä. Meillä taas elintarvikepuoli, veteen liittyvä osaaminen, hyvinvointi ja matkailu nousevat vahvasti esille, Tuomala miettii.
Innovaatio on uuden luomista
Syntyjään lahtelainen Tuomala on ollut erilaisissa kehittämishankkeissa mukana noin 15 vuotta. Viimeisin työpaikka on ollut Mikkelin ammattikorkeakoulussa ympäristöjohtamisen lehtorina.
─ Olen tehnyt opinnäytetyöni innovaatioiden kaupallistamisesta ja myös aikaisemmissa töissäni perehtynyt innovaatioihin, lähinnä yritysten kehittämistehtävien kautta. Biotalous taas yhdistyy erilaisiin innovaatioihin, ja biotalous on ollut osa aiempaa työtäni, Tuomala kertoo taustastaan.
Mutta mikä sitten innovaatio ihan oikeasti on? Tuomalan mukaan innovaatio on uuden luomista niin, että jokin uusi idea otetaan käyttöön tuotteena tai palveluna.
─ Innovaatioilla pyritään siihen, että yrityksen liiketoiminta lisääntyy ja samalla säästetään kustannuksia. Tarkoituksena on myös pyrkiä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti että ympäristöllisesti kestäviin innovaatioihin. Kestävän kehityksen innovaatiot sopivatkin erinomaisesti biotalouteen, ne ovat tärkeä yhdistelmä.
Syksyllä innovaatioita etsitään tapahtumien avulla. Häme innovoi biotaloudessa -seminaari pidetään lokakuun alussa. Lisäksi järjestetään hanketyöpaja sekä Päijät- että Kanta-Hämeessä sekä kaksi yrityksille suunnattua tapahtumaa loka-marraskuussa.
Paluu alkujuurille
Hämeessä toteutetaan Vihreän kasvun Häme -maaseutuohjelmaa, jonka yhtenä läpileikkaavana teemana on biotalous. Biotalous onkin tällä hetkellä pinnalla sekä meillä Suomessa että maailmalla. Suuret vallalla olevat trendit kuten luonnonmukaisuus, hyvinvointi, hyvä ympäristö ja kulttuuriset tekijät linkittyvät samalla biotalouteen.
─ Tällä hetkellä arvostetaan ikään kuin alkujuurille palaamista. On myös huomattu, että taloudellisestikin menestyvien tuotteiden tai palveluiden taustalla on usein vahva kulttuuriperintö. Myös maatalous linkittyy biotalouteen saumattomasti, Anne-Marie Tuomala toteaa.
Suomessa biotalous yhdistetään voimakkaimmin bioenergiaan. Metsä ja metsästä tuotettu bioenergia ovat meille tuttuja, niin myös luomu ja maatalous- ja luonnontuotteet.
─ Suomessa on kuitenkin vallalla vahva mielikuva siitä, että vain hakevoimalan perustaminen on biotaloutta. Mutta biotalous voi olla myös käsityöläisyyttä, joka perustuu luonnonmateriaaleihin tai esimerkiksi maaseutumatkailua.
Anne-Marie Tuomala ja IlvesTuomalan mukaan myös pitemmälle viety ja jalostetumpi tuote tai tuotteen toimitusketjun ja asiakastyön kehittäminen kuuluvat biotalouteen.
─ Biotalous voi myös pitää sisällään brändin rakentamista ja vientihankkeita, ja näitä meilläkin on paljon elintarvikepuolella ja maaseutumatkailussa. Paljon on kuitenkin olemassa mahdollisuuksia, mitä ei vielä ole hyödynnetty, Tuomala summaa.
 

Teksti ja kuvat: Ulla Harju/Hämeenraitti

 
 

Kaikki