Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeen verkostopäivät kokoontui

Hämeen verkostopäivillä pureuduttiin maaseudun kehittämisteemoihin
Hämeen alueellinen verkostopäivä kokosi yhteen maaseudun kehittämisessä mukana olevia toimijoita Lammin biologiselle asemalle tammikuussa. Päivän aikana kuultiin alustuksia sekä keskusteltiin neljästä eri maaseutuohjelman kehittämisteemasta. Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen sekä digitalisoituminen nousivat keskeisiksi asioiksi eri puheenvuoroissa.
Runsas joukko alan eri toimijoita oli saapunut kuuntelemaan ja keskustelemaan maakunnan maaseutuohjelman kehittämisteemoista. Teemoina käsiteltiin ruokaketjua, metsä- ja puualaa, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta sekä matkailua. Tilaisuuden tarkoituksena oli tukea Hämeen maaseutuohjelman toimeenpanoa. Samalla pyrittiin vastaamaan siihen miten alueelliset erityispiirteet huomioidaan ohjelman toteutuksessa.
Verkostopäivän avasi yksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen ELY-keskuksesta. Kivikko painotti puheessaan, että uusien investointien ja hankkeiden tärkein tavoite on luoda uusia työpaikkoja.
─ Meidän tehtävänämme on miettiä, miten tuemme yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita ja samalla synnytämme uusia työpaikkoja, Kivikko kannusti.
Avainpuhujana tilaisuudessa toimi Tapio Oy:n ex-toimitusjohtaja Ritva Toivonen. Toivonen esitteli Metsäteollisuuden vuoteen 2025 ulottuvaa visiota, jonka mukaan biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Myös Toivonen painotti puheessaan uusien hankkeiden työllistävää vaikutusta.
─ Biotalous on talouden seuraava aalto ja Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Kansallisesti tarkoituksena on luoda alalle kymmenessä vuodessa jopa 100.000 työpaikkaa. Hankkeiden tavoitteena pitää olla pysyvän liiketoiminnan kasvu, Ritva Toivonen totesi.
Toivonen esitteli myös tilastotietoon perustuvaa tietoa bioelinkeinojen aluetaloudellisen merkityksen nykytilasta ja kehityksestä vuosilta 2007-2012. Vuonna 2012 biotalous työllisti 13,2 % Suomen työllisistä. Kanta- ja Päijät-Hämeessä biotalous on maakunnan tuotoksesta noin 20 % ja työllisistä 15 %. Vaikka esimerkiksi puuteollisuus on ollut laskussa, elintarvikesektori on hyvässä kasvussa.
Tiivistä keskustelua ja ideointia ryhmissä
Ruokaketjun, metsä- ja puualan, energiatehokkuuden sekä matkailun puheenvuoroissa viitattiin muun muassa alojen digitalisoitumiseen ja siihen, että palvelut siirtyvät mitä erilaisimmissa muodoissa verkkoon. Puheissa painotettiin, että tässä kehityksessä on oltava mukana.
Alustusten jälkeen teemoja työstettiin syvemmin ja vapaammin eri ryhmissä. Keskusteluihin osallistuttiin innolla ja kehitysideoita ja huomiota saatiin kirjattua paljon. Esille nousi asiakkaan kuunteleminen.
─ Ketterät ja rohkeat kokeilut olisivat tervetulleita samoin kuin nopeat rahoitusinstrumentit. Toisaalta helppoutta ja tiedon saamista yhdestä pisteestä toivotaan, summasi matkailuteeman alustaja, kehitysjohtaja Jukka Oresto Lahden ammattikorkeakoulusta.
Lisäksi verkostopäivillä esiteltiin Capful Oy:n toimesta maakunnan maaseudun kehittämisen arvioinnin tuloksia. Arviointia varten haastateltiin viittä hämäläistä päättäjää ja toimijaa. Haastateltujen mielipiteistä selvisi, että rahoitusta on hyvin saatavilla ja sitä voidaan jakaa monenlaiselle toiminnalle. Toisaalta koettiin, että kenttä on liian pirstaloitunut ja toivottiin yhden luukun palveluperiaatetta. Maaseudun säilyttäminen elävänä ja työpaikkojen luominen nousivat myös vahvasti esille.
Ritva_Toivonen Ritva Toivonen Metsä Oy:stä toimi avainpuhujana Hämeen verkostopäivillä.
Teksti ja kuvat: Ulla Harju

Kaikki