Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hämeen maaseudun kehittämiskohteet tunnistettu ja työstössä

Hämeen maaseutusuunnitelman työstäminen alkoi jo keväällä 2019. Maaseutusuunnitelman keskeisiksi kehittämiskohteiksi on silloin tunnistettu erityisesti osaaminen ja innovaatiotoiminta, elinkeinojen uudistuminen ja kilpailukyky sekä yhteistyökulttuurin vahvistaminen ja uudet kumppanuudet.

Kehittämisen tueksi järjestettiin 27.10. Älykkäät maaseudut aluetilaisuus. Tilaisuudessa oli puhumassa muun muassa Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) apulaispääsihteeri, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen.

— Myös maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa valmistellaan tällä hetkellä. Siinä pääosassa on kestävä kehitys, kumppanuus ja verkostot sekä älykäs sopeutuminen. Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus on myös hyvä ottaa huomioon. Kokonaisuudessaan elinvoimainen maaseutu ja sen kehittäminen on erottamaton osa kansallista tarinaamme, Vihinen sanoi tilaisuudessa.
Taustatietoa ja sidosryhmien näkemyksiä on kerätty Hämeessä myös Maaseutuluotaimen avulla. Luotaimen tavoitteena oli etsiä monipuolista tietoa maaseudun tilasta, muutoksesta ja kehityssuunnista juuri Hämeen alueella.

— Yleisesti kaupunkien läheinen maaseutu, jota Hämeessä on runsaasti, houkuttelee asumaan alueella. Kehittämiskohteiksi alueella nousivat kuitenkin muun muassa tietoliikenne yhteydet, lähiruoan edistämisen ja paikkariippumattomuuden kehittämisen alueella, Pasi Saukkonen projektitutkija Itä-Suomen yliopistosta kertoo kyselyn tuloksista.

Maaseutusuunnitelma uusitaan tasaisin väliajoin

Maaseutusuunnitelmassa asetetaan alueen maaseudun ja maatalouden kehittämisen tavoitteet ja valmistellaan niitä toteuttavat toimenpiteet EU:n maaseutuohjelman seuraavalle rahoituskaudelle.

Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö vastaa suunnitelman laatimisesta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Maaseutusuunnitelman työstämisen seuraavassa vaiheessa vuoden vaihteessa työnsä aloittavat teemaryhmät, jotka valmistelevat ruokasektorin, palveluliiketoiminnan (matkailu ym.), luonnonvarojen kestävän käytön sekä asumisen painopisteitä tulevalle rahoituskaudelle. Teemaryhmien työn ohjausryhmänä toimii Hämeen maaseudun kehittämisen asiantuntijaryhmä.

Kansallista CAP-strategiasuunnitelmaa tehdään alhaalta ylöspäin alueellisesti. Hämeen ELY-keskuksessa suunnitelmaa tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tarkoitus myös on, että kumppanuuksia syntyisi nykyistä enemmän maakuntien välille. Mukana suunnitelman teossa ovat vahvasti myös alueen Leader-ryhmät.

— Alueellisen maaseutusuunnitelman ja Leader -ryhmien paikallisten strategioiden sopiva yhteensovittaminen maaseudun kehittämisessä on tärkeää, jotta saadaan vaikuttava kokonaisuus. Yhteys myös muuhun maakuntien kehittämiseen tulee ottaa huomioon, Timo Kukkonen Ely-keskuksen kehittämispäällikkö muistuttaa.

Leader-ryhmissä halutaan tuoda esiin erityisesti maaseudun työpaikkoja ja palveluita sekä uutta teknologiaa, joka mahdollistaa maaseudulla elämisen ja työntekemisen tulevaisuudessakin.

Suunnitelma valmistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä, Lassi Hurskainen ELY-keskuksen maaseudun kehittämisen asiantuntija kertoo aikatauluista.

Lue lisää:
https://hameenraitti.fi/maaseutuluotain-valoa-hameen-maaseututaivaalla/
https://hameenraitti.fi/hameen-maaseutuluotain-loysi-kehittamiskohteita/

Kaikki