Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hämeen maakuntien ruokastrategia -työpaja

Tervetuloa tekemään Hämeen maakuntien ruokastrategiaa vuoteen 2027!

Olemme kuluvan vuoden aikana koonneet erilaisissa työpajoissa ja webinaareissa tilannekuvaa ruokasektorin nykytilanteesta ja tulevaisuuden muutosvoimista. Näistä löytyy yhteenvetoa mm. täältä: https://kasvuahameessa.fi/materiaalit/

Seuraavaksi on vuorossa toivotun tulevaisuuskuvan rakentaminen tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen.

Tule mukaan Hämeen ruokastrategian 1. työpajaan perjantaina 15.1.2020 klo 10-12. Työpaja toteutetaan virtuaalisesti Teams-alustalla ja varsinainen kutsu lähtee kaikille ilmoittautuneille. Työpajan tuloksia on tarkoitus työstää ja täydentää vielä Hämeen ELY-keskuksen alueellisen maaseutusuunnitelman valmistelua varten perustetussa ruokasektorin teemaryhmässä. Ensimmäiseen työpajaan on kutsuttu ruokasektorin kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä. Valmistuvaa strategiaa on tämän jälkeen tarkoitus lähettää kommenttikierrokselle alueen maatila- ja elintarvikeyrityksiin.

Mukaan ovat toki tervetulleita tässä vaiheessa jo kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tervetuloa yhteiselle ruokamatkalle vuoteen 2027!

perjantaina 15.1.2020 klo 10-12.

Ilmoittaudu viimeistään 10.1.2021 mennessätiedottaja Karita Toivaselle karita.toivanen@mtk.fi

Kaikki