Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeen ELY-keskus rahoitti maaseudun kehittämistä 7,4 me:lla

Hämeen ELY-keskus rahoitti maaseudun kehittämistä vuonna 2017 noin 7,4 miljoonalla eurolla. Yritysrahoitusta myönnettiin yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeille myönnettiin tukia noin 4,3 miljoonaa euroa.
Yritysrahoituksen kysyntä jatkui edelleen hyvällä tasolla alueen rahoituskehyksiin suhteutettuna toisella vuosipuoliskolla. Puolet ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta kohdistui elintarvikeyrityksille. Suurin yksittäinen investointituki, 237 568 euroa, myönnettiin Vainion Teurastamo Oy:n laajennusinvestointiin. Toinen merkittävä rahoituksen tuen saaja oli Polar Spring Oy:n tuotannon laajennus- ja kehittämisinvestointeihin myönnetty 116 964 euron tuki.
Toinen puoli tuista kohdistui pääasiassa metalliyritysten investointien rahoittamiseen. Suurin yksittäinen tuki, 151 548 euroa, kohdistui Suomen Putkilaser Oy:n hiili- ja ruostumattoman teräksen lisäksi kupari- ja messinkiputkien työstöön tarkoitetun kuituputkilaser-yksikön hankintaan.
Uusia kehittämishankkeita vähän
Maaseutuohjelman uusia kehittämishankkeita rahoitettiin suhteellisen vähän. Keskeisenä syynä on, että vuoden aikana Hämeen maaseutusuunnitelman painopisteissä on ollut paljon hankkeita käynnissä. Lisäksi uusia rahoituskelpoisia avauksia hanketoimintaan esitettiin vuoden aikana melko vähän.
Hämeen ELY-keskus painotti hankehauissaan yritysryhmähankkeita, mutta niitä haettiin odotettua vähemmän. Yritysryhmiä rahoitettiin vain kahta sekä yhtä Uudenmaan kanssa yhteistä yritysryhmää.
Maaseudun tietoliikenneyhteyksien parantamiseen rahoitettiin kolme valokuituverkon rakentamishanketta Padasjoelle, Hollolaan ja Hausjärvelle. Uutena avauksena rahoitettiin Salpausselkä Geopark –hanke, jossa geomatkailusta kehitetään vetovoimaa matkailuun.
Hämeessä toimivien viiden Leader-ryhmän rahoitusta haettiin ja myönnettiin odotusten mukaisesti.
Hämeen ELY-keskuksen rahoitustiedote >> 
Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus vuodelta 2017 >> 
 

Kaikki