Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hämeen ELY-keskuksen tukienhakutilanne rauhallinen

Hämeen Ely-keskuksesta tukia on haettu toukokuun loppuun mennessä noin 30 kertaa. Hakemuksista kymmenisen kappaletta on edennyt jo päätöksentekovaiheeseen asti.

— Hyvään alkuun on päästy hakemusten käsittelyssä. Tietyt toimialat nousevat selvästi hakemuksissa esiin kuten esimerkiksi matkailu, jossa tuottajilla on tullut ansionmenetyksiä. Kannustamme kuitenkin kaikkia tutkimaan hakuehdot läpi, ja jos ehdot täyttyvät niin laittamaan hakemusta meille, Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko sanoo.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen heikentynyt taloudellinen tilanne ja merkittävästi alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.

Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen esim. kuluneella n. 2 kk jaksolla tai enintään 6 kk jaksolla. Hakijan tulee todentaa taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen esim. jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista tai mulla todennettavalla tavalla.

Taloudellisen tilan merkittävän heikentymisen lisäksi tulee vielä osoittaa ja todentaa yritystoiminnan jatkuvuuden turvaavat välttämättömiksi arvioitavat menot, joita ei ole mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Erittely haettavaan tukeen kohdennettavista menoista voi perustua esim. jäljennöksiin kirjanpidosta ja/tai tiliotteista vuodelta 2019 mihin esitetyt yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioidut menot perustuvat joita ei ole mahdollista sopeuttaa.

Tuen piiriin hyväksytään vain tuen kohteena olevan yritystoiminnan menojen osuus enintään 6 kk jaksolta, maatalouden tai yksityistalouden menojen osuus tulee eritellä erilleen. Tuotantopanosten hankinannasta, investoinneista tai omasta palkkavaatimuksesta aiheutuneet kustannuksia ei voida hyväksyä tuen laskennan pohjaksi. Tukihakemuksessa esitettyjen liitteiden ja laskelmien pohjalta tulee pystyä todentamaan, mihin esitetyt kustannukset perustuvat audit trail periaatteen mukaisesti.

— Tukiohjeet kannattaa lukea huolella tai olla yhteydessä ELY-keskukseen, jossa autetaan tuen hakemissa. Kaikki kustannuksethan eivät välttämättä vielä ole edes syntyneet vaan niitä voi tulla myöhemminkin kesän ajalta. Tukea voi hakea seuraavan puolen vuoden ajan eli sinänsä rauhassa voi hakuehtoja tutkia, toteaa maaseudun yritystukien rahoitusasiantuntija Kari Palvaila Hämeen ELY-keskuksesta.

Neuvontaa hakemusten täyttämiseen ja hakuehtoihin saa ELY-keskusten puhelinpalvelusta numerosta 0295 024 800 ja sähköpostitse osoitteesta poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Yritys-Suomen puhelinpalvelu auttaa myös numerossa 0295 020 500

Kaikki