Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hämeen ELY-keskuksen syksyn ajankohtaiset kuulumiset

Hämeenraitti kysyi Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikön kehittämispäälliköltä Timo Kukkoselta ajankohtaisia kuulumisia maaseuturahoituksesta. Paljonko tukia on haettu kuluvana vuotena, miten maaseutuohjelman toteuttaminen jatkuu ensi vuonna ja mitä ihmettä se maaseutuluotain oikein tarkoittikaan? Vastaukset löydät alta.

Paljonko hanke- ja yritystukia on haettu kuluvana vuotena 2020? Oliko mukana uusia avauksia?

Rahoitusta on ELY-keskukselta haettu hyvin tänä vuonna sekä hanke- että yritystukiin. EU:n ja valtion rahoitusta on haettu syyskuun loppuun mennessä yhteensä n. 5,7 miljoonaa euroa, josta kehittämishankkeisiin on haettu n. 4 miljoonaa ja yritystukiin n. 1,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta on myönnetty yhteensä  n. 2,5 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus on painottunut yritystukiin, joihin on käytetty n. 2 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin runsaat 0,5 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeisiin on ollut käytettävissä huomattavasti vähemmän rahoitusta verrattuna edellisiin vuosiin, koska ohjelmakauden lopulla on haluttu rahoituksen painottuvan suoriin yritystukiin.

Uusia kehittämishankkeita on saatu muutamia rahoitukseen, mm. uusi yritysryhmähanke Hattulaan, jossa tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten keskinäistä yhteistyötä, yhteisiä tuotepaketteja ja markkinointia, sekä toteuttaa yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Vananvesikeskuksen yhteishankkeessa Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi -hankkeessa selvitetään vieraslaji isosorsimon leviäminen ja akuutit torjuntakohteet sen leviämisen ehkäisemiseksi sekä viestitään sen torjunnasta. Lisäksi selvitetään isosorsimon hyötykäyttömuotoja mm. bioetanolin tai biohiilen raaka-aineena.

Rahoituksen niukkuuden vuoksi uusia mittavampia uusia avauksia emme ole pystyneet tänä vuonna rahoittamaan. Ensi vuonna on taas hyvin rahoitusta todennäköisesti tarjolla.

Yritystuet ovat kohdentuneet teollisten yritysten kilpailukykyä edistäviin investointeihin. Tänä vuonna on myönnetty myös viime vuonna vireille tulleisiin yritystukihakemuksiin rahoitusta, siksi määrä on suurempi kuin tänä vuonna haettu määrä.

Miten yritys- ja hankerahoitusta on nyt saatavilla?

Tällä hetkellä on rahoitushaku päällä kehittämishankkeissa, joka päättyy 22.1.2021. Yritystukien seuraava hakukierros päättyy lokakuun loppuun mennessä ja sen jälkeen on haku 22.1.2021 saakka. Näiden tammikuussa päättyvien hakujen rahoitusmäärästä ei ole tietoa, koska ministeriö tekee niiden osalta erikseen päätöksen tavoitteellisesti helmikuussa. Emme tällä hetkellä tiedä myöskään vuoden lopun rahoitusmäärää, koska jakoon tulee valtion lisätalousarvion kautta aiemmin rahoitetuilta ja päättyneiltä hankkeilta säästyneitä rahoja. Tämä rahoitus tiedetään vasta joulukuussa, jos lisätalousarvio tältä osin hyväksytään. Rahoitusta voi kaiken aikaa hakea, mutta lähitulevaisuuden rahoitusmääristä ei meillä ole tietoa.

Vaikka ohjelmakausi on vaihtumassa rahoitusta voi hakea jatkuvasti ja hakijoiden kannattaa olla edelleen aktiivisia rahoitushauissaan.

Ministeriö valmistelee lisäksi ns. elvytysrahojen jakoa, joka tulee vielä ylimääräisenä rahoituksena maaseutuohjelman rahojen lisäksi. Näiden rahojen kohdentumisesta ja hauista ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa, mutta oletettavasti niitä kohdennetaan vahvasti elinkeinojen tukemiseen koronasta selviytymiseen tavalla tai toisella. Rahaa pitäisi olla hyvin käytössä ensi vuonna, joten silloin myös kehittämishankkeisiin olisi enemmän rahoitusta tarjolla kuin kuluvan vuoden aikana. Myös suorien yritystukien rahoittamiseen on todennäköisesti hyvin rahoitusmahdollisuuksia ensi vuonna.

Miten maaseutuohjelman toteuttaminen jatkuu vuonna 2021?

Vanhan kauden eli maaseutuohjelman 2014-2020 toteuttaminen jatkuu alkuvuodesta siten, että ohjelmakauden viimeiset päätökset tehdään maaliskuun loppuun 2021 mennessä. Huhtikuussa on tarkoitus siirtyä vanhan kauden säännöillä käyttämään uuden kauden 2021-2027 rahoja. Siis työ jatkuu vanhoilla pelisäännöillä, mutta uuden kauden rahoilla keväästä lähtien siirtymäkaudella, joka tämän hetken arvion mukaan kestäisi vuoden 2022 loppuun. Toki hankkeiden toteuttaminen jatkuu pidempään, mutta ELY-keskus tekee siis päätöksiä näiden aikataulujen mukaan.

Maaseudun kehittäminen eri tukivälineillä siis jatkuu toivottavasti hyvin aktiivisena Hämeessä myös tulevina vuosina.

Mikä on maaseutuluotain ja mihin sillä pyritään?

Maaseutuluotain on Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kehittämä työväline erilaisten maaseutualueiden kehittämisen seurantaan, ennakointiin ja näkyvyyteen sekä kehittämisen kärkien tunnistamiseen. Maaseutuluotain rakentuu tietoperustaan sekä alueellisen ja paikallisen kokemustiedon yhdistämiseen, tarkastelunäkökulmien monipuolisuuteen sekä toistettavuuden mahdollisuuteen.

Luotaimen tulokset pyrkivät olemaan helposti ymmärrettäviä, pohdintaa ja keskustelua herättäviä. Maaseutuluotain on rakennettu kehittämisen työvälineeksi. Hämeen ELY-keskus on tilannut Hämeen aluetta koskevan Maaseutuluotaimen ja työ on loppusuoralla. Luotaimen tuloksia voidaan käyttää mm. Hämeen alueellisen maaseutusuunnitelman 2021-2027 laadinnan tukena.

Maaseutuluotaimen tuloksista kuulet lisää myös Hämeen älykäs maaseutu webinaarissa 27.10.

 

Kaikki