Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hallitse julkiset hankinnat ja kehitä liiketoimintaasi, Riihimäki

Aika: 6. – 7.3.2018
Paikka: HAMK Riihimäki, Kaartokatu 2
Kohderyhmä: metsäpalvelu- ja koneyrittäjät sekä met-sänomistajat
Ilmoittautuminen: 26.2. mennessä http://bot.fi/2aqv
Mitä huomioitavaa tarjouspyynnössä? Miten laadit tarjouksen ja sopimuksen? Miten hyödynnät Wuudis-metsävaratietoa? Entä SilvaPRO-sovellusta? Miten tiedon avulla voi parantaa toiminnan tehokkuutta? Miten saat asiakkaan kiinnostumaan yrityksestäsi?
Tervetuloa Uudistuva metsäyrittäjä –hankkeen Hallitse julkiset hankinnat ja kehitä liiketoimintaasi –työpajaan Riihimäelle! Pääset myös perehtymään metsänhoidon hankintoihin, digitaalisiin tietovaroihin ja työkaluihin. Työpajassa tutustut menetelmiin, joilla oman yrityksesi toiminnasta kertyvää tietoa käytetään liiketoiminnan ja tuloksen parantamiseen. Esimerkkien avulla syvennymme markkinointiin sekä palvelun tehokkuuden, tuotok-sen, tuoton ja kustannusten syntymiseen (verkoston, yrityksen ja eri työlajien tasoilla).
Ohjelma, tiistai 6.3. klo 9.00 – 17.00
8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
Kouluttaja Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting
9.00 Hankintalainsäädännön keskeiset kohdat met-säpalvelujen hankinnoissa
10.30 Sopimusoikeusmenettely
11.00 Sähköiset hankinnat
11.30 Lounastauko
12.15 Reklamaatiot ja valitusmenettelyt
13.45 Iltapäiväkahvi
14.00 SilvaPRO-metsätietojärjestelmä, Mikko Eskola, Silvadata – A Trimble Company
15.00 Wuudis: Mihin metsäbigdata on menossa, omavalvonta, Seppo Huurinainen, MHGSystems Oy
16.00 Metsätuhovakuutukset/Sertifiointipäivitys
16.30 Yritysten yhteistyö palvelutarjonnassa Nina Kokkonen, HAMK
17.00 Tilaisuus päättyy
Ohjelma, keskiviikko 7.3. klo 9.00 – 16.00
Kouluttajat: Hilkka Halla ja Marikka Heikkilä, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen Koneyrittäjien liitto ry.
8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Mitä tietoa yrityksen toiminnasta kertyy? Mitä hyötyä siitä on yritykselle itselleen?
10.00 Markkinointi on tavoitteellista toimintaa.
Kenelle, mitä, miten?
11.00 Esimerkkejä tiedon ja somen käytöstä
asiakassuhteen hallinnassa
12.00 Lounastauko
13.00 Tavoitteena kustannustehokkuus: Tunnetko yri-
tyksesi tuotot ja kustannukset? (kahvi klo 14)
15.00 Kumppanuuden hinta ja hyöty -verkoston
johtaminen. Tiedon liikkuminen kumppaneiden välillä
16.00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Ateriat: 1 x lounas 6 €, 2 x lounas 12 €
Lisätietoa: www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja ja Minna Palos 040 567 7627