Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Geomatkailusta kiinnostuneet yritykset verkostoituvat

Matkailuyrittäjät ovat verkostoituneet yli kuntarajojen ja löytäneet uusia yhteistyökumppaneita vuoden verran käynnissä olleessa Lahden ammattikorkeakoulun koordinoimassa Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa, jossa nostetaan esille luontomatkailuun soveltuvia geologisesti merkittäviä kohteita. Aiheesta kiinnostuneille yrityksille on esimerkiksi järjestetty työpajatapaamisia.
– Meille pienenä maaseutumatkailuyrityksenä Salpausselkä Geopark -hanke on tarjonnut mahdollisuuden päästä osaksi isompaa kokonaisuutta, verkostoitua muiden alueen yritysten kanssa sekä ideoida yhdessä täysin uudenlaisia palveluita, kertoo Asikkalassa Ranskalaisen kyläkaupan yrittäjänä toimiva Riikka-Maria Lemminki.
Uusia yhteistyökumppaneita ja lisää vetovoimaa alueelle
Yrittäjät näkevät Lahden seudulla olevan paljon matkailupotentiaalia, jonka hyödyntämisessä geopark-konsepti on hyvä väline. Salpausselkä Geopark -hankkeen linkittyminen UNESCOn kansainväliseen geopark-verkostoon lisää alueen näkyvyyttä, ja yrittäjien keskinäinen yhteistyö avaa mahdollisuuksia alueen matkailupalveluiden kehittämiseksi.
Verkostoituminen on ehtinyt tuottaa tulosta. Esimerkiksi Ilkka Sipilä Hollolan Hirvestä kertoo, että hänellä on hankkeessa tavatun yhteistyökumppanin kanssa jo uusi tuote testausvaiheessa.
– Yritykseni on jo nyt saanut hyviä yhteistyökumppaneita ja avaimia oman yritystoiminnan kehittämiseen, toteaa puolestaan lahtelaisen Kahvila Asemapäällikön yrittäjä Johanna Antikainen.
Hankkeen tavoitteena on hakea UNESCO Global Geopark –statusta, mutta yhteistyö ja alueen kehittäminen nähdään hyödyllisenä jo hankevaiheessa riippumatta siitä, tuleeko alueesta lopulta UNESCO Global Geopark.
– Hankkeen myötä alueen geologisen ainutlaatuisuuden tiedostaminen paranee ja pystymme toivottavasti hyödyntämään tätä entistä enemmän alueen markkinoinnissa, toteaa Annukka Linninen, joka tarjoaa ohjelmapalveluita Best Lake Nature Adventures -yrityksessään.
Kirsi Holmsten Avano Oy:stä näkee positiivisena sen, että Salpausselkä opitaan tuntemaan muutenkin kuin urheilusta, ja hanke tuo mukanaan yhteistyömahdollisuuksia myös muiden Suomen geopark-alueiden yrittäjien kanssa.
Salpausselkä Geopark -hanke etenee
– UNESCO Global Geopark -statuksen hakeminen on pitkä prosessi. Hankkeen ja alueen yrittäjien välinen yhteistyö aloitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta yrittäjien ääni kuuluu Salpausselkä Geopark -alueen kehittämisessä. Yritysten välinen yhteistyö geopark-sateenvarjon alla on myös UNESCOn arvostama asia ja lisää mahdollisuuksia statuksen saamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Komulainen Lahden ammattikorkeakoulusta.
Salpausselkä Geopark –hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti, ja tämän jälkeen toiminnan on tarkoitus jatkua kuntien yhteisen organisaation vetämänä. Alueen kaupunkien ja kuntien sitoutuminen hankkeeseen onkin tärkeää.
Yritysyhteistyön lisäksi Salpausselkä Geopark -hankkeessa mm. tuotetaan tietoa alueen geologisista kohteista. Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus yhteistyössä kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittavat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset maaseuturahastosta sekä hankkeessa mukana olevat kunnat (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä) ja LAMK.
 
Kuva: Kati Komulainen

Kaikki