Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Esteettömiä reitistöjä kehitetään Hämeessä

Luonto kaikille -hankkeessa kehitetään luontomatkailupalveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. He muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista.
Tästä huolimatta luontomatkailussa esteettömyyttä ja saavutettavuutta ei olla vielä laajassa mittakaavassa nähty kilpailuvalttina. Esteettömiä kohteita kyllä on, mutta ne ovat pistemäisiä, yksittäisiä reittiosuuksia tai luontokohteita.
– Jos ajatellaan erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi urheiluseuroissa, niin sen suhteen Suomessa ollaan integraation osalta jo melko pitkällä. Luontoliikunnassa vastaavaa integraatiota ei ole vielä tapahtunut, jos ajatellaan palveluina ja kokonaisvaltaisina palveluketjuina, sanoo Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.
Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun
Palveluketjut lähtevät tiedon äärelle pääsemisestä, eli esteettömiä luontomatkailupalveluja tarvitsevan henkilön on saatava tietää, mihin hän voi lähteä ja mikä kohde on soveltuva juuri hänelle. Yhdenvertaisuutta on myös se, ettei liikkuja ole riippuvainen esimerkiksi vammaisjärjestön järjestämistä luontoretkistä, vaan hän voi halutessaan lähteä luontoon milloin vain ja niin omatoimisesti kuin mahdollista.
Jotta edellä mainitut asiat voisivat toteutua, tarvitaan luontomatkailun palvelutarjoajilta kykyä suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja toteuttaa erityisryhmille suunnattuja palveluita. Tähän haetaan ratkaisuja 2,5-vuotisessa, Euroopan Unionin maatalousrahaston rahoittamassa Luonto kaikille -hankkeessa (2018–2020).
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeen koordinoinnista vastaa LAMK.
Luonto kaikille- eli LUKA-hanke sijoittuu Kanta- ja Päijät-Hämeeseen – Evon retkeilyalueelle, Torronsuon kansallispuistoon, Liesjärven kansallispuistoon ja Päijänteen kalastusalueille. Syyskuussa startanneen hankkeen aluksi selvitetään olemassa olevat rakenteet, reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista rakentaa esteettömiä ja saavutettavia vaelluksia ja retkiä.
Selvitysten pohjalta LUKA-hankkeessa toteutetaan työpajoja, joissa kehitetään uusia esteettömiä palveluita. Matkailualan yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa pilotoidaan tuotekonsepteja, jotka ovat levitettävissä myös muualle maahan. Konseptit kattavat koko esteettömän luontomatkan sisällön katkeamattomana ketjuna lähtien ennakkoinformaation saavutettavuudesta aina omatoimisten luontoretkien onnistuneeseen toteuttamiseen.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.12.2020.
 
Lisätietoja hankkeesta:
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, projektipäällikkö Petri Rissanen
petri.rissanen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 555 0345
Lahden ammattikorkeakoulu LAMK, projektipäällikkö Niina Ihalainen,
niina.ihalainen@lamk.fi, puh. 044 708 0083
 

Kaikki