Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TEEMAHANKE: EMO ry:llä haku auki 15.1.2020 asti. Haettavana tukea yhdistysten pieniin kone-, laite- ja välineinvestointeihin

Alahankkeiden hakua on päätetty jatkaa 15.1.2020 saakka, jottei joulun ja vuodenvaihteen juhlapyhät haittaisi hankkeiden hakemista. Hakemukset tulee toimittaa EMOlle siis viimeistään 15.1.2020.
Jo jätetyt hakemukset ovat automaattisesti mukana pidennetyssä haussa.

——

EMO on käynnistänyt teemahankkeen alahankkeiden haun. Teemahankkeella tuetaan EMOn maaseutualueella toimivien yhdistysten pieniä kone-, laite- ja välineinvestointeja. Hankkeiden koko voi olla 500-10 000 €. Hankkeet eivät voi sisältää rakentamista, hankittavien koneiden asennuskustannukset ovat kuitenkin tukikelpoisia.

Alahankeiden haku päättyy 15.1.2020, hankkeilla on toteutusaikaa 31.12.2020 saakka. Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset  rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne.

Alahankkeelle myönnetään 60 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee olla 40 % kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta, vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan rahoitusosuuteen.

Teemahankkeen tarkemmat ohjeet, hakuasiakirjat ja lisätiedot https://emory.fi/index.php?page=yhdistysten-pienet-investoinnit

Kaikki