Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Elintarviketuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön ja tuottamaan

Kasvis-, liha- ja kalayrityksissä muodostuu paljon erilaisia sivutuotteita. Sivutuotetta muodostuu jossakin tuotannon vaiheessa väistämättä päätuotteen rinnalla. Sivutuotteella on kuitenkin arvo ja useimmiten se voidaan hyödyntää joko samassa tai toisessa yrityksessä uudeksi tuotteeksi. Kotimaisten raaka-aineiden etuina ovat mm. niiden puhtaus, jäämättömyys, jäljitettävyys sekä kestävyys.

  • Kasvissivutuotteet, joihin kuuluvat myös marjat ja hedelmät, ovat hyviä bioaktiivisten yhdisteiden, kuten antioksidanttien ja vitamiinien, lähteitä.
  • Yli puolet lihateollisuuden raaka-aineista päätyy muualle kuin elintarvikkeeksi. Sivutuotteet soveltuvat mm. elintarvike- ja rehukäyttöön sekä lemmikkien ruokaan, polttoainejalostukseen ja lannoitteisiin.
  • Kalan ja ravun jalostuksen sivutuotteita ovat suolistus- ja fileerausjätteet sekä kaupallisen kalastuksen ja ravustuksen sivusaaliit.

Pienet sivutuotemäärät ovat usein ongelma, mutta suuremmat volyymit luovat mahdollisuuksia. Yritysten yhteistyöllä voidaan keskittää sivutuotteita yhteen paikkaan, jolloin saadaan volyymeja suuremmaksi ja parannetaan niiden hödyntämismahdollisuuksia.
Uusivu -hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä tuomalla yrityksiin tietoa potentiaalisista yhteistyökumppaneista, käsittelymenetelmistä sekä käsittely- ja kuljetusketjuista. Lisäksi etsitään tapoja käsitellä sivutuotteet siten, että niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Käsittelyketjua tarkastellaan kestävän kehityksen vaatimusten pohjalta.
Uutta liiketoimintaa sivutuotteista (Uusivu) -hankkeessa kehitetään kasvis-, liha- ja kalayritysten sivutuotteiden hyödyntämistä ja käsittelyä. Hanke on alueiden välinen maaseudun kehittämishanke ja sitä toteuttavat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto sekä yritykset. Hanketta rahoittavat Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen, Etelä- ja Pohjois-Savon, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä yritykset. Hanke alkoi vuoden 2017 alussa ja se kestää vuoden 2019 loppuun.
 
 
Lisätietoa: Marja Lehto, marja.lehto@luke.fi, 029 532 6314
uusivu.weebly.com
www.luke.fi/uusivu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikki