Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

BLOGI | Elävä ja yritteliäs maaseutu koronakriisin jälkeen on kaikkien etu

Hämeen maaseutuohjelman toimeenpanossa oli talven aikana vauhti päällä, kun investointeihin ja kehittämishankkeisiin haettiin runsaasti rahoitusta. Tilanne näytti erittäin hyvältä, kunnes viimeisten viikkojen aikana hakijat ovat joutuneet miettimään monia suunnitelmiaan uudelleen. Samoin ELY-keskuksessakin tilanne on vaatinut toiminnan järjestelyjä, kun yrityksille on myönnetty poikkeusrahoitusta ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautuksiin.

Maaseutuyritysten tilanne vaihtelee toimialoittain. Joillakin toimialoilla ei ole havaittavissa mitään merkittäviä muutoksia, jolloin ne suunnittelevat toiminnan kehittämistä entiseen tapaan. Toisilla yrityksillä toiminta on saattanut pysähtyä kokonaan, jolloin ne miettivät lähinnä yrityksen pelastamista. Osa yrityksistä onkin turvautunut jo tähän mennessä esimerkiksi ELY-keskuksista ja kunnista myönnettävään poikkeusrahoitukseen.

Tämän hetken tiedon mukaan ELY-keskuksista olisi mahdollista hakea myös elintarvikeyrityksille ja maatilakytkentäisille yrityksille suunnattua poikkeusrahoitusta toukokuun alussa.

Yhtenä keskeisenä kohteena poikkeusrahoituksessa on yrityksen toiminnan tulevaisuuden kehittäminen. Kriisi tulee varmasti vaikuttamaan alueen ja yritysten kehitykseen, mutta kykenemmekö me havaitsemaan jo uusia signaaleja kriisin jälkeiseen aikaan?

Muutaman viikon mittainen Uudenmaan eristämisen yhteydessä käyty keskustelu osoitti, kuinka tärkeää pääkaupunkiseudulta on päästä mökeille ja maaseudun luontoon virkistäytymään ja tuulettumaan raittiiseen ilmaan sekä lataamaan akkuja. Vaikka nyt ei vielä eletäkään varsinaista kesän mökkikautta, maaseudulta on jo löytynyt paljon mielekästä tekemistä ja mielen virkistystä. Samalla maaseudun elämä ja luonnossa liikkuminen ovat tarjonneet hyvää vastapainoa arjen työhön.

Hämeen läheisyys voikin tulevaisuudessa tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia suomalaisille, kun ihmiset alkavat välttää lentämistä ja kaukolomia. Samalla osa heistä saattaisi harkita myös pysyvämpää muuttoa Uudenmaan rajan toiselle puolelle, sillä koronakriisillä voi olla vaikutuksia myös vakituisen asumisen valintoihin.

12.4.2020 Helsingin Sanomissa muuttoliikkeen tutkija Timo Aro totesi: ”Kun tästä kriisistä tullaan ulos, niin parhaiten pärjäävät muutoksessa nykyisten kasvukeskusten lisäksi kaupunkien kehysalue ja kaupunkien läheinen maaseutu, siis sellaiset kaupunkien läheisyydessä olevat alueet, joissa yhteydet toimivat ja liikkuminen on helppoa”. Tämä luonnehdinta sopii erityisen hyvin myös Hämeeseen, jossa on vireiden kaupunkiseutujen lisäksi poikkeuksellisen paljon myös kaupunkien läheistä maaseutua. Myös lisääntyvät etätyömahdollisuudet voivat tuoda uutta elämää Hämeen maaseudulle, kun nyt on käytännössä havaittu langattomienkin yhteyksien riittävyys useimpien etätyöntekijöiden tarpeeseen ja kun uusia työmenetelmiä otetaan käyttöön monilla työpaikoilla.

Hämeen ELY-keskuksen oli tarkoitus järjestää keväällä uuden ohjelmakauden valmisteluun ja erityisesti Hämeen maaseutualueiden kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia. Kyseiset tilaisuudet tullaan siirtämään syksyyn, koska organisaatiot panostavat tällä hetkellä erityisesti alueemme yritysten toimintaedellytysten säilyttämiseen. Myös alueellisten suunnitelmien laatimisaikaa tullaan pidentämään.

Koska koronatilanteen johdosta uuden ohjelmakauden alkuun tulee todennäköisesti viivästyksiä, nykyiset rahoitusvälineemme ovat luultavasti käytössämme ennakoitua pitemmän ajan.

Onneksi nykyisen ohjelmakauden rahoitusvälineillä voidaan kohtuullisen hyvin vastata myös kehittävien yritysten ja toimijoiden tarpeisiin, kun hiljalleen siirrämme katseitamme kohti kesää ja kasvun aikaa.

Kirjoittaja Kari Kivikko on maaseutuyksikön päällikkö Hämeen ELY-keskuksessa.

Kaikki