Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Artikkelinkeruukampanja avattu Hämeenlinnan seudulla

Sata sanomaa uutisvirrassa artikkelinkeruukampanja on avattu. Etsinnässä ovat hämäläisen kylätoiminnan ja kotiseututyön vaiheet eri vuosikymmeniltä.
Linnaseutu ry ja Kylistä pitäjiin -hanke toteuttavat osana Suomen satavuotis­juhlavuoden ohjelmaa hankkeen, jossa kootaan sata artikkelia hämäläisestä kylätoiminnasta ja kotiseututyöstä viimeisten vuosikymmenten varrelta. Millainen toiminta on ylittänyt uutiskyn­nyksen? Mitkä asiat ovat olleet ja ovat nykyään yhdistysten toiminnan kul­makiviä? Miten toiminta esittäytyy uutisvirrassa? Miten toiminta on muut­tunut vuosikymmenten saatossa?
Artikkeleista tuotetaan erilaisia näytte­lyitä ja uusia artikkeleita esittelemään sekä toiminnan historiaa että nyky­päivää. Lisäksi järjestetään pieniä lukuiltoja pitäjissä kuunnellen, keskus­tellen ja ideoiden uutta toimintaa artik­kelien pohjalta.
Artikkelit kootaan yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Nyt haastamme­kin kaikki Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kyläyhdistykset ja kotiseu­tuyhdistykset mukaan artikkelinkeruutalkoisiin ja etsimään aarteita arkistojen kätköistä. Artikkelit voivat olla vanhoja tai uusia.
Alkuperäisiä artikkeleita ei tarvitse toimittaa, vaan niistä voidaan ottaa valokuva tai kopio, skannata ne, tai toi­mittaa artikkeli(t) kuvattavaksi / siirrettäväksi sähköiseen muotoon, jol­loin alkuperäiset artikkelit palautetaan nopeasti takaisin omistajilleen. Kuvien / skan­nausten / kopioiden kanssa tulisi huo­mioida se, että kaikesta tekstistä saa selvää.
Artikkeleja otetaan vastaan vaikka heti ja keruukampanja kestää maaliskuun loppuun 2017 saakka.
Artikkelien toimitus onnistuu joko sähköpos­titse kylahanke@linnaseutu.fi tai perinteisellä postilla Linnaseutu ry, Pan­nujärventie 7, 14820 Tuulos.
juliste_superpaivaan
 
 
 
 

Kaikki