Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Ajankohtaista Nyt! Uusiutuvat energianlähteet maa- ja metsätaloudessa, Mustiala

Aika: to 09.03.2017 klo 8:30–13:40
Paikka: 
Mustialan päärakennuksen Vehnä kokoustila. Kiertokävelyllä tutustutaan käytännön toteutuksiin oppilaitoksen alueella.
Kiinnostavatko uusiutuvan energian vaihtoehdot? Haluatko kuulla ja keskustella energiatehokkuudesta sekä käytännön esimerkeistä? Miten hyödynnät biomassan polttoaineena?
Tervetuloa InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille –hankkeen demopäivään Mustialaan to 09.03. klo 8:30 -13:40. Päivän ohjelmassa käsitellään mahdollisuuksia uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoon, sekä energiatehokkuuden parantamiseen maaseudun yrityksissä. Esillä biokaasu, hevosenlannan poltto, kerääjäkasvit, investointitukien muutokset, biohiili ja metsäenergia sekä kiertokävelyllä pääset tutustumaan käytännön toteutuksiin Mustialassa.
Ohjelma
Klo 8:30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi sekä posterinäyttely
Klo 9:00 Johdanto päivään sekä hankkeen esittely, Mari Eronen, LAMK
Klo 9:15 Biokaasulaitokset maataloudessa, Antti Rusanen, ProAgria Etelä-Suomi
Klo 9:35 Muutokset uusiutuvan energian investointituissa, Maarit Kari, ProArgia Keskusten liitto
Klo 9:55 Biohiilen monet mahdollisuudet, Annakaisa Elo , Pajupojat
Klo 10:15 Metsäenergian mahdollisuus kaukolämmöntuotannossa, Anne Piispanen Elenia Lämpö Oy
Klo 10:35 Uudet mahdollisuudet hevosenlannan poltossa, Mari Eronen, LAMK
Tutustuminen posterinäyttelyyn sekä lounastauko
Klo 12:00 Kiertokävely
Biokaasukoereaktori sekä kerääjäkasvit biokaasutuotannossa, Jarkko Nummela ja Maritta Kymäläinen. Hakelämpölaitos sekä
navetta esittely, Marko Rantanen.
Klo 13:40 Tilaisuus päättyy
Aamukahvin lomassa esillä ovat opiskelijoiden posterinäyttely aiheesta sekä voit tutustua E-farmin käyttöön asiantuntijan opastuksella.
 
Päivän osallistuminen on maksuton ja se on osa InforMe –hanketta.
Ilmoittautuminen:
1.3. mennessä osoitteeseen johanna.venesmaki @ student.hamk.fi
 
Euroopan maaseuturahaston rahoittama InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille  -hanke toteutetaan vuosina 2016-2018. InforME tuottaa maaseudulle helposti ymmärrettävää, esimerkkeihin perustuvaa ja konkreettista energiatietoa. InforMEn päätoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu, kumppaneinaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Keskusten Liitto.