Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

AIRBNB -infoilta

Tervetuloa AIRBNB -infoiltaan 22.3.21 klo 17.30-19.30 Teamsin välityksellä.

Illan aikana pääsette sisälle majoituspalvelun mahdollisuuksiin vinkkien ja käytännönohjeiden avulla.

Kuulemme myös Kymiringillä tapahtumien kanssa toimivan Ring Race Club:n edustajan ajatuksia mitä isot tapahtumat vaativat majoituksen osalta. Kokemusasiantuntijoiden avulla päästään aiheessa pintaa syvemmälle.

Illan järjestää yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, Heimohautomo, Maallemuuttajat 2030 -hanke ja Ring Race Club.

Linjoille on tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Illan anti on maksuton.

OHJELMA:

AIRBNB – majoitus ja mahdollisuudet
Salla Jutila, Lapin Yliopisto:
Airbnb ja muut matkailun jakamistalous-alustat antavat kenelle tahansa mahdollisuuden osallistua matkailijoiden palvelemiseen. Airbnb-majoittajaksi tai -elämysten tarjoajaksi alkamisessa on kuitenkin monia huomioon otettavia asioita, joita esityksessä käydään mahdollisuuksien ja käytännön ohjeiden lisäksi läpi.

HOUKUTTELEVA MAJOITUSILMOITUS
Kaisa Tuominen Maallemuuttajat 2030 -hankkeesta kertoo, millainen majoitusilmoituksesta kannattaa kirjoittaa, jotta se olisi asiakkaan näkökulmasta informatiivinen ja houkutteleva.

KYMIRING & RING RACE CLUB – suurien tapahtumien majoitustarve
Jarkko Niemelä: Ring Race Club on iittiläinen moottorikerho, joka tekee tiivistä yhteistyötä mm. KymiRingin kanssa. Moottoriurheiluharrastuksen edistäminen kuuluu oleellisena osana kerhon toimintaan. Kerho järjestää ajoharjoittelutapahtumia Kymiringillä, joka voi tulevaisuudessa tuoda alueelle suurenkin majoitustarpeen.

KOKEMUSASIANTUNTIJAT
Riina Lindström kertoo majoituskokemuksistaan Hollolan kirkonkylällä.
Tiia Valkeapää tarjoaa majoitusta muun muassa AirBnB:n välityksellä Kouvolan Hartolassa.

Maanantaina 22.3 klo 17.30-19.30

Infoilta toteutetaan Teams-sovelluksella.

Iltaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan pääset liittymään tilaisuuteen oheisesta linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E4NDIxMjAtOWViMC00YzMwLWI2YWUtMTA4NTZlMzYwYjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%22%2c%22Oid%22%3a%22787cd185-2bd1-4d14-80da-f723544c53bc%22%7d

Kaikki